Pensioenbedrag kan nog veranderen

Als u een brief heeft gekregen met daarin uw pensioenbedrag, dan kan het bedrag toch nog veranderen. Dit speelt als u na 31 december van dit jaar met pensioen gaat.

Als wij uw pensioen berekenen, dan houden wij rekening met een aantal factoren. Die factoren zijn onderdeel van het Pensioenreglement en kan ABP aanpassen. 

Deze factoren spelen een rol:

  • Bij het omrekenen van uw pensioen naar de huidige pensioenrekenleeftijd
    De pensioenrekenleeftijd is in het verleden verhoogd van 65 naar 67 jaar. En later nog eens, naar 68 jaar. De pensioenen zijn toen niet aangepast. Maar die hogere pensioenrekenleeftijd is wel van invloed op uw pensioen. Als wij het pensioen dat u tot 2018 heeft opgebouwd, omrekenen naar het pensioen met pensioenrekenleeftijd 68 jaar, maken wij gebruik van die factoren.
  • Als u uw pensioen op een andere leeftijd dan 68 jaar laat ingaan
    Bijvoorbeeld op uw 63ste, of 69ste.
  • Als u kiest voor een ander pensioenbedrag
    Bijvoorbeeld eerst een hoger en daarna een lager pensioen. Of andersom: eerst lager en later een hoger pensioen.
Als wij de factoren aanpassen, heeft dat meestal te maken met wijzigingen van de rekenrente. Maar ook met de levensverwachting die ABP hanteert bij de berekening van de pensioenpremie.
Hulp nodig?