Had u vóór 29 december 2005 recht op een WAO-uitkering? En had u op 31 december 2006 geen recht op invaliditeitspensioen?

Dan is het volgende nog van belang:

  • Bent u arbeidsongeschikt geworden nadat u ziek bent geworden tijdens uw arbeidsrelatie met een ABP-werkgever? En kreeg u na uw ontslag een WAO-uitkering? Dan heeft u na uw ontslag recht op een invaliditeitspensioen. Het invaliditeitspensioen gaat in op de dag waarop u nadat uw arbeidsrelatie is geëindigd recht krijgt op WAO.
  • Bent u arbeidsongeschikt geworden toen u geen pensioen meer opbouwde bij ABP? Dan heeft u alleen in bepaalde gevallen recht op een invaliditeitspensioen. U heeft recht op invaliditeitspensioen als u recht heeft op een WAO-uitkering op grond van:
    - Artikel 17 WAO: u bent binnen vier weken meer arbeidsongeschikt geworden nadat u niet meer verzekerd was volgens de WAO;
    - Artikel 43a WAO: u bent arbeidsongeschikt geworden binnen 5 jaar nadat uw arbeidsongeschiktheidsuitkering is ingetrokken. Of u bent arbeidsongeschikt geworden na de wachttijd uit artikel 19 WAO;
    - Artikel 47: uw arbeidsongeschiktheidsuitkering is ingetrokken, maar u bent opnieuw arbeidsongeschikt geworden binnen 4 weken na die intrekking.