Had u vóór 29 december 2005 recht op een WAO-uitkering? En had u op 31 december 2006 geen recht op invaliditeitspensioen?

Dan is het volgende nog van belang:

 • Bent u arbeidsongeschikt geworden nadat u ziek bent geworden tijdens uw arbeidsrelatie met een ABP-werkgever? En kreeg u na uw ontslag een WAO-uitkering? Dan heeft u na uw ontslag recht op een invaliditeitspensioen. Het invaliditeitspensioen gaat in op de dag waarop u nadat uw arbeidsrelatie is geëindigd recht krijgt op WAO.
 • Bent u arbeidsongeschikt geworden toen u geen pensioen meer opbouwde bij ABP? Dan heeft u alleen in bepaalde gevallen recht op een invaliditeitspensioen. U heeft recht op invaliditeitspensioen als u recht heeft op een WAO-uitkering op grond van:
  - Artikel 17 WAO: u bent binnen vier weken meer arbeidsongeschikt geworden nadat u niet meer verzekerd was volgens de WAO;
  - Artikel 43a WAO: u bent arbeidsongeschikt geworden binnen 5 jaar nadat uw arbeidsongeschiktheidsuitkering is ingetrokken. Of u bent arbeidsongeschikt geworden na de wachttijd uit artikel 19 WAO;
  - Artikel 47: uw arbeidsongeschiktheidsuitkering is ingetrokken, maar u bent opnieuw arbeidsongeschikt geworden binnen 4 weken na die intrekking.
Dat hangt af van uw oude pensioengevend inkomen. Dit is het pensioengevend inkomen dat u had in het jaar voordat u recht kreeg op uw invaliditeitspensioen. En of u volledig of voor een deel arbeidsongeschikt bent.

Bent u volledig arbeidsongeschikt?

 • Tijdens de loondervingsfase van de WAO: dan krijgt u een invaliditeitspensioen dat uw WAO-uitkering aanvult tot 70% van uw oude pensioengevend inkomen. 
 • Tijdens de vervolgfase van de WAO: heeft u toen u in dienst trad bij uw werkgever afgezien van bijverzekering om de verlaging van het invaliditeitspensioen op te vangen tijdens de vervolguitkeringsfase? Dan krijgt u een invaliditeitspensioen dat de WAO-uitkering aanvult tot 65% van uw oude pensioengevend inkomen. Heeft u wel gekozen voor bijverzekering? Dan krijgt u een invaliditeitspensioen dat de WAO-uitkering aanvult tot 70% van uw oude pensioengevend inkomen.

Bent u voor een deel arbeidsongeschikt?

 • Dan krijgt u een invaliditeitspensioen dat uw WAO-uitkering aanvult.
 • Uw WAO-uitkering wordt tijdens de loondervingsfase en de vervolgfase van de WAO aangevuld tot een percentage van uw oude pensioengevend inkomen. Dat percentage is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid:
Arbeidsongeschiktheidspercentage Percentage van oude inkomen inclusief WAO
65% tot 80% 50,75%
55% tot 65% 42%
45% tot 55% 35%
35% tot 45% 28%
25% tot 35% 21%
15% tot 25% 14%

Let op: had u toen u in dienst trad bij uw werkgever afgezien van bijverzekering om de verlaging van het invaliditeitspensioen op te vangen tijdens de vervolguitkeringsfase?
Dan ontvangt u tijdens de vervolgfase van de WAO een lagere aanvulling:

Arbeidsongeschiktheidspercentage Percentage van oude inkomen inclusief WAO
65% tot 80% 47,25%
55% tot 65% 39%
45% tot 55% 32,5%
35% tot 45% 26%
25% tot 35% 19,5%
15% tot 25% 13%

Dan vullen wij uw invaliditeitspensioen in aanvulling op uw WAO-uitkering aan tot maximaal dit ouderdomspensioen. Wij berekenen het ouderdomspensioen in dat geval zonder rekening te houden met de franchise. 

Let op: heeft u inkomsten uit of in verband met arbeid?
Wij tellen het totaal op aan invaliditeitspensioen, arbeidsongeschiktheidsuitkering, en inkomsten uit of in verband met arbeid dat u krijgt. Is dit samen meer dan 95% van het inkomen waarop het invaliditeitspensioen is berekend? Dan wordt het meerdere afgetrokken van uw invaliditeitspensioen. In sommige situaties verandert er niets voor uw invaliditeitspensioen. Dat is het geval als de drie volgende voorwaarden voor u gelden: 

 • U kreeg de inkomsten al voordat u arbeidsongeschikt werd; en
 • De inkomsten zijn geen onderdeel van het inkomen waarop het invaliditeitspensioen is berekend; en
 • U krijgt meer inkomen, maar u bent niet meer gaan werken.
Hulp nodig?