Wat verandert er in 2018?

Bekijk wat er vanaf 2018 verandert in de middelloonregeling. 

Als u overlijdt kunnen uw partner en/of kinderen recht hebben op een wettelijke uitkering van de overheid. Dat is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw). Ontvangt uw partner nog geen AOW? En ontvangt uw partner geen of maar een gedeeltelijke Anw-uitkering van de overheid? Dan vult ABP het nabestaandenpensioen in sommige situaties aan. We noemen dat een Anw-compensatie.

Anw-compensatie vervalt

In 2018 vervalt de Anw-compensatie. Als u ná 31 januari 2018 overlijdt, kan uw partner niet meer in aanmerking komen voor Anw-compensatie van ABP. Eerder communiceerden we de datum 1 januari. Om mensen de tijd te geven om een aanvullende verzekering af te sluiten als dat nodig is, is deze termijn verschoven naar 1 februari. Deze wijziging geldt niet voor nabestaanden die momenteel Anw-compensatie ontvangen. Zij blijven hun uitkering ontvangen volgens de huidige voorwaarden. 

Lees meer over de huidige Anw-compensatie

Aanvullend verzekeren 

Als het nodig is, kunt u zelf iets regelen voor uw partner als aanvulling op het nabestaandenpensioen. Bijvoorbeeld het afsluiten van een nabestaandenverzekering. Een aantal werkgevers is nog in gesprek over een mogelijke sectorale oplossing. U kunt bij uw werkgever navragen of dit ook voor u geldt. Bouwt u nog pensioen op? Dan wordt uw nabestaandenpensioen vanaf 1 januari hoger. Lees meer onder het tabblad 'Nabestaandenpensioen'. 

Uitzondering voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn

Voor mensen die vóór 1 februari 2018 ongeneeslijk ziek zijn en zich daardoor niet aanvullend kunnen verzekeren, geldt een uitzondering. Voor hun partner blijft het recht op Anw-compensatie bestaan volgens de huidige pensioenregeling. Deelnemers op wie deze situatie van toepassing is, kunnen contact opnemen met ABP. Aan de hand van een beoordelingsformulier stellen we na overlijden vast of uw partner alsnog in aanmerking kan komen voor Anw-compensatie.

Vanaf 2018 bouwt u 70% nabestaandenpensioen op van uw ouderdomspensioen. Hierdoor is er geen verschil meer in de opbouw van het nabestaandenpensioen als u voor of na 67 jaar overlijdt. Vanaf 2018 houdt uw partner recht op nabestaandenpensioen ongeacht het moment van uw overlijden. Ook als u geen pensioen meer opbouwt bij ABP. Dit geldt alleen voor pensioenopbouw vanaf 2018.

Lees meer over het huidige nabestaandenpensioen voor uw partner

Nabestaandenpensioen voor kinderen, die ingaan vanaf 2018 lopen door totdat zij de leeftijd 25 jaar bereiken, dit was 21 jaar.

Het nabestaandenpensioen dat u voor uw kind vanaf 2018 opbouwt, wordt verhoogd van 10% naar 14% van het ouderdomspensioen dat u zou ontvangen als u tot uw AOW-leeftijd bij ABP pensioen opbouwt. Deze opbouw wordt twee keer zo hoog (28%) als uw kind geen verzorger heeft. De lopende uitkeringen veranderen niet.

Lees meer over het huidige nabestaandenpensioen voor uw kinderen

De leeftijden die worden gebruikt rondom pensioen zijn: de AOW-leeftijd, de pensioenrekenleeftijd en de pensioenleeftijd.

  • De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop u voor het eerst AOW ontvangt.
  • De pensioenrekenleeftijd geeft aan op welke leeftijd het ouderdomspensioen wordt berekend. Als u niet op de pensioenrekenleeftijd met pensioen gaat dan wordt uw pensioen omgerekend.
  • De pensioenleeftijd is de leeftijd waarop u daadwerkelijk met pensioen gaat bij ABP. U kunt vanaf uw 60ste zelf kiezen wanneer u met pensioen gaat.

Vanaf 2018 wordt de pensioenrekenleeftijd aangepast. Deze gaat van 67 naar 68 jaar. Dit geldt alleen voor de pensioenopbouw vanaf 2018. De pensioenopbouw wordt vanaf 2018 lager. Uw opgebouwde pensioen vóór 2018 wijzigt niet. Het verhogen van de pensioenrekenleeftijd heeft geen invloed op uw AOW-leeftijd of pensioenleeftijd. U kiest nog steeds zelf wanneer u met pensioen gaat. Het verhogen van de pensioenrekenleeftijd hangt samen met het feit dat we steeds ouder worden.

Lees meer over levensverwachting

Over het nabestaandenpensioen dat u opbouwt vanaf 2018 ontvangt u geen compensatie loonheffing meer. De opgebouwde en lopende compensaties veranderen niet.

Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt gebaseerd op het UWV dagloon, waar ook de WIA-uitkering op is gebaseerd. Dit arbeidsongeschiktheidspensioen is gebaseerd op het gedeelte dat de deelnemer arbeidsongeschikt is. Eventuele neveninkomsten hebben geen invloed meer op de berekening van het arbeidsongeschiktheidspensioen. Lopende uitkeringen veranderen niet.

Lees meer over het huidige arbeidsongeschikheidspensioen