‘Ga op techno dancing en ontmoet jongeren’

Een nieuwe visie op jong en oud door Elske Doets
13 juni 2023

De tijd dat jonge mensen zich ‘jong’ gedroegen en oudere mensen ‘oud’ ligt achter ons. Dat staat op de achterflap van het boek: De leeftijdloze samenleving van Elske Doets. Ze raakte een jaar of 3 geleden gefascineerd door het thema jong en oud. “De vergrijzing is niet op te lossen als we in hokjes blijven denken.”

De zakenvrouw, schrijver en spreker noemt een paar feiten om haar stelling kracht bij te zetten: “50% van alle mensen op de wereld is onder de 27 jaar. Maar in Europa en ook in Nederland is ruim 50% boven de 50. Het is noodzakelijk dat we de samenleving gaan voorbereiden op een maatschappij die nog nooit zo oud is geweest als nu.”

Waar komt de passie vandaan van Elske, zelf net de 50 gepasseerd, om zich in te zetten voor maatschappelijke vraagstukken? Ze runt Doets Reizen, een reisorganisatie die in 1981 werd opgezet door haar vader. Zo’n 6 jaar geleden werd ze uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar. “Vanaf dat moment ben ik op reis gegaan in de samenleving. Ik zie allerlei dingen en verbaas me daarover en denk dan dat het anders zou kunnen. Mijn kernkwaliteit is dingen in beweging krijgen.”

Drie boeken

Elske schreef de afgelopen jaren 3 boeken. In 2018 kwam Het lef om gelukkig te zijn uit. “Dit boek gaat er over of en hoe je jezelf kritische vragen durft te stellen. Zo van: waar ben ik mee bezig en ben ik op de juiste weg?”

In 2020 volgde Bloei, een boek waarin aan de orde komt of groei de enige juiste weg is. “Mijn idee was toen, moeten we niet breder kijken vanwege het klimaat. Ook dingen als geluk, welzijn en natuur spelen een rol. We kunnen niet blijven doorgaan met het vernietigen van de aarde.”

Met haar meest recente boek wil ze laten zien dat jong en oud elkaar meer dan ooit nodig hebben. Ze heeft het over het positieve effect van senioren op de werkvloer. “Wat je ziet is dat heel veel jongeren stress ervaren. Keuzestress. Ik zie een grotere rol voor ouderen als mentor.

Heel veel ouderen hebben nog in het handmatige tijdperk gefunctioneerd. Ze kunnen zodoende heel veel eigenheid brengen in het werkproces richting de meer jeugdige werknemers. Zo kunnen ze een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij en zich ook waardevoller voelen. Grote kans ook dat ze hierdoor minder gezondheidsproblemen krijgen.”

Behoefte aan mensen in het onderwijs

Elske vindt het jammer wanneer senioren op een gegeven moment verplicht met pensioen moeten, terwijl ouderen gemiddeld genomen steeds vitaler worden. Ze vindt ook dat vanwege de tekorten in het onderwijs, ouderen vaker ingezet moeten worden. Maar ook op andere plekken ziet ze kansen voor senioren.

Weer mens voelen

Zelf was ze buddy van een 103-jarige. Elske vond het heel bijzonder, of eigenlijk jammer, om te zien dat mensen in de zorg op een of andere manier niet meer als mens worden gezien. “Ik vroeg aan de leiding van de zorginstelling waar deze meneer woonde wat hij zoal had gedaan in zijn leven. Ze wisten niet veel meer te vertellen dat hij 103 jaar oud was en dat hij op hoge leeftijd blind was geworden.”

Toen Elske op bezoek ging bij deze man, ontdekte ze dat hij tuinman was geweest en daarom graag naar buiten wilde. “Dan ging ik bloemen voor hem plukken die hij kon voelen en ruiken. Zo kon hij zich weer mens voelen.”

BuddyBold

Elske besloot een non-profitbedrijf op te richten onder de naam BuddyBold. Het doel van deze organisatie is jong en oud bij elkaar brengen. Zo wordt de belevingswereld van senioren groter en doen jongeren kennis en ervaring op. “Mensen moeten het allemaal maar zelf oplossen. Maar er moet meer gebeuren. Anders gaat het vastlopen.”

Techno Dancing

Het boek is een pleidooi voor een samenleving waarin jong en oud elkaar vaker ontmoeten. Een pleidooi ook om van betekenis te zijn en blijven voor de maatschappij, ongeacht iemands leeftijd. Haar tips voor senioren? “Blijf actief klinkt als een cliché. Probeer buiten je comfortzone te gaan waardoor je vitaler wordt. Dus beweeg je buiten de traditionele paden. Ga misschien zoiets doen als techno dancing, zodat je in contact komt met jongeren.”