VISTA college in de race voor Vitaalste Limburgse Werkgever 2022

Nationale Vitaliteitsweek 2022
21 september 2022

Het gaat niet om winnen. Wat telt is het resultaat. Wordt VISTA college morgen uitgeroepen tot Vitaalste Limburgse Werkgever 2022? Dan, helpt dat om de boodschap uit te dragen dat vitaliteit van de medewerkers heel belangrijk is. En in het geval van VISTA college ook van de studenten. “Het gaat om de olievlekwerking. We willen vertellen dat we een fijne plek zijn om te vertoeven voor medewerkers en studenten.”

Werkgevers willen graag laten zien dat ze vitaliteit belangrijk vinden, volgens HR-specialist Eline Hermans van VISTA college. Daarbij speelt behoud en zorg voor de medewerkers en ook de krapte op de arbeidsmarkt een rol. “Vroeger stond er in vacaturetekst niets over vitaliteit/passie/werkgeluk. Nu gaat het vaker over vitaliteit. Daarmee willen we kandidaten triggeren om bij ons te komen werken en studenten aansporen om bij ons te komen studeren.”

School- en werkfruit

Frank Schoonbrood is coördinator VISTA vitaal. De voormalig docent is nu fulltime bezig met vitaliteit binnen zijn organisatie. VISTA college is met 9 locaties, 1700 medewerkers en 15.000 studenten een grote partij.

Hij geeft het voorbeeld van gratis school- en werkfruit dat VISTA college aanbiedt aan personeel en studenten. “Soms lijken het kleine dingen, zoals aanbieden van gratis fruit. Ze worden daar niet meteen vitaler van, maar je merkt gewoon dat collega’s en studenten verleid worden om dat te pakken in plaats van € 2 in de snoepautomaat te gooien. Met dat laatste zijn we ook bezig overigens. Maar je merkt vooral dat ze meer met elkaar in gesprek gaan over gezonde leefstijl. Dat ze meer zorgdragen voor elkaar.”

Vitaliteit in brede zin

Het gaat volgens de 2 werknemers van VISTA college om meer dan gezond eten en drinken en het belang van bewegen. Frank: “Als mensen moeite hebben om de energiekosten te betalen dan kan je wel zeggen zorg voor voldoende beweging. Maar als er financiële zorgen zijn, dan moet je eerst daar iets aan doen.”

Ook dat past in het model waar VISTA college mee aan de slag is gegaan. Eline: “Het gaat erom dat iemand zowel fysiek als mentaal gezond is, en fit is voor zijn job. Dat betekent dat iemand voldoende toegerust is om zijn werk te kunnen doen. Op de juiste plek zit en gezien wordt. Ze moeten het gevoel hebben dat ze in hun kracht staan en hun talenten kunnen inzetten.”

Nieuwe stappen

En ook al zijn er al veel stappen gezet, VISTA Vitaal is nog volop in ontwikkeling. Eén van de dingen die deze Mbo-school wil introduceren zijn de PMO- (health checks). Het idee is dat professionals samen met studenten hiermee aan de slag gaan. Frank: “Die health checks willen we door een professionals laten uitvoeren met ondersteuning van studenten waardoor er een schaalvergroting en mooie leerwerkplek ontstaat. Zo kunnen we dezelfde tijd en tegen dezelfde kosten meer testen doorlopen. Het gaat altijd in samenwerking met een professional. Het is niet de bedoeling dat studenten dat even volledig zelf gaan doen.”

Persoonlijk budget

Ook wil VISTA college in gaan zetten op persoonlijke budgetten voor medewerkers. Die budgetten kunnen ze naar eigen wens kunnen inzetten voor hun eigen vitaliteit. “De één wil kunnen sporten en de ander wil mindfulness, wandelkleding of loopbaanadvisering. Nu bieden we centraal dingen aan, maar we willen meer richting maatwerk.”

’Het is een aanmoedigingsprijs’

Eline hoopt dat de aanpak van VISTA collega bijdraagt aan het werkplezier van de medewerkers en het daarmee uitstraaltop het enthousiasme van de studenten. “Het is absoluut onderdeel van onze branding”, vertelt de HR-professional. “Vitaliteit was al een trend, maar door de krapte op de arbeidsmarkt krijgt de werkgever een andere rol. Het is nog belangrijker om voor ogen te hebben dat medewerkers kiezen bij welke werkgever ze willen werken. En dan gaat het er zeker ook om wat werkgevers te bieden hebben.”

Eline ziet het als een aanmoedigingsprijs, mocht het VISTA college morgen uitgeroepen worden tot Vitaalste Limburgse Werkgever 2022 in de categorie grootbedrijf. De andere 2 finalisten zijn pensioenuitvoerder AZL en onderwijsorganisatie Kindante. Er is ook een MKB-categorie met 3 finalisten.