Een hogere levensverwachting: wat betekent dat voor ABP?

18 oktober 2022

Het Actuarieel Genootschap (AG) voorspelt elke 2 jaar hoe lang we gemiddeld leven. Volgens de nieuwe voorspelling is de levensverwachting hoger dan bij de vorige voorspelling. Dat betekent dat we in de toekomst naar verwachting ouder worden dan we eerder dachten.

Hoeveel langer leven we?

Het Actuarieel Genootschap voorspelt dat:

  • een meisje dat nu wordt geboren, gemiddeld 92,8 jaar wordt (bij de vorige voorspelling was dat 91,9 jaar);
  • een jongen die nu wordt geboren, gemiddeld 90 jaar wordt (bij de vorige voorspelling was dat 89,5 jaar).

Wat betekent dit voor ABP?

De hogere levensverwachting leidt tot een lagere dekkingsgraad. ABP betaalt namelijk pensioen zolang een gepensioneerde (of zijn/haar nabestaande) leeft. Als we allemaal langer leven, moet ABP langer pensioen uitbetalen. Daarom moeten we nu meer geld opzij leggen voor later. Hierdoor gaat de dekkingsgraad van ABP ongeveer 1%-punt omlaag.

Geen invloed van corona

Door corona verwachtten veel mensen dat de levensverwachting zou zijn gedaald. In 2020 en 2021 overleden wel meer 55-plussers dan gemiddeld. Maar het Actuarieel Genootschap verwacht dat corona op langere termijn geen invloed heeft op de levensverwachting.