• Contact

Uw pensioen wordt verhoogd met 11,96%

21 november 2022

Wij verhogen uw pensioen vanaf 1 januari 2023 met 11,96%. Dit is gelijk aan de volledige prijsstijging in de periode van september 2021 tot september 2022. We verhogen de uitkeringen van gepensioneerden en de pensioenaanspraken van deelnemers die nu nog pensioen opbouwen of in het verleden pensioen hebben opgebouwd bij ABP. We kunnen dit doen omdat de financiële positie van ABP het toelaat. En doordat we gebruik mogen maken van soepelere regels, omdat we hebben aangegeven over te willen stappen naar het vernieuwde pensioenstelsel. Het verantwoordingsorgaan adviseerde positief over dit besluit.

Bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen: “Het is fijn de pensioenen in 2023 volledig te kunnen verhogen met de prijsstijging. Bijna 12% erbij. Daar zijn alle deelnemers op korte of langere termijn bij gebaat. Hopelijk geeft het onze gepensioneerden wat lucht nu de prijzen zo gestegen zijn. Want bij een pensioen van € 1000 netto betekent dat toch zo'n € 120 in de maand erbij. 

We zijn bij dit besluit niet over 1 nacht ijs gegaan. Behalve dat de rekensom volgens de regels moet kloppen, hebben we gekeken of deze verhoging geen belangen van groepen deelnemers schaadt. En we hebben ook vooruitgekeken, omdat we op langere termijn financieel gezond moeten blijven om een goede overstap naar het vernieuwde pensioenstelsel mogelijk te maken. Zeker in de onrustige tijd waarin we nu leven, is het goed om wat vet op de botten te houden. Nadat we dit alles gewogen hadden, vonden we dat volledige verhoging van bijna 12% verantwoord en evenwichtig is.”

Wat betekent de verhoging voor uw pensioen?

U kunt vanaf begin januari op MijnABP zien wat de verhoging betekent voor uw pensioen of uw pensioenaanspraken. Ontvangt u pensioen van ABP? Dan ziet u uw nieuwe pensioenbedrag ook op de betaalspecificatie van januari. U ontvangt de betaalspecificatie rond 23 januari 2023.

Advies verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan heeft positief geadviseerd over de pensioenverhoging en de premie voor 2023.