• Contact

Milieudefensie vraagt ABP om klimaatplan

12 januari 2022

Milieudefensie roept vandaag 29 organisaties in een brief op om binnen 3 maanden een plan te maken waarmee ze hun CO2-uitstoot verminderen en het klimaatprobleem aanpakken. Bij de selectie van geadresseerden is niet gekeken hoe goed of slecht een organisatie het doet, maar of de organisatie een belangrijke speler is die verandering mogelijk kan maken. Ook ABP heeft de brief gekregen en waardeert de inspanningen van de milieuorganisatie. We zijn al langere tijd in gesprek met Milieudefensie.

Milieudefensie erkent de stappen die ABP heeft gezet op het terrein van duurzaamheid en nodigt ABP in de brief uit hierover in gesprek te blijven. ABP wil haar deelnemers een goed pensioen bieden in een leefbare wereld. Daarom willen we ook graag onze bijdrage leveren om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. Het gaat ABP erom hieraan meetbaar bij te dragen.

Deelnemers en werkgevers willen dat we in actie komen

Groepen deelnemers en werkgevers van ABP vinden het belangrijk dat we nu in actie komen. ABP heeft daarom in haar duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid sinds 2015 concrete doelen opgenomen. Dit jaar scherpen we een aantal doelstellingen verder aan. Denk bijvoorbeeld aan het verminderen van de CO2-voetafdruk van de beleggingen. Eerder maakten we bekend uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 te stoppen met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen. In plaats daarvan richt ABP zich op beleggingen in de energietransities. Ook gaan we door onze invloed te gebruiken grootverbruikers van fossiele energie stimuleren duurzamere energie te gebruiken. ABP is druk bezig deze plannen uit te voeren.

ABP is al geruime tijd in gesprek met stakeholders (waaronder ook Milieudefensie) over duurzaam en verantwoord beleggen en gaat daar ook in de toekomst mee door.