Het nieuwe VO is gekozen. En nu?

We spreken 2 nieuwe VO-leden over de verwachtingen en uitdagingen in hun nieuwe rol
30 augustus 2022

Onze ABP-deelnemers stemden massaal op een kandidaat voor het Verantwoordingorgaan (VO). Inmiddels zijn de stemmen geteld, de nieuwe VO-leden bekend gemaakt en is de 1e vergadering geweest. Maar wat houdt zo’n lidmaatschap in? En wat komt erbij kijken? We spreken met nieuwkomers Fédes van Rijn en Abel Nijdam.

Verwachtingen

Fédes van Rijn: “Ik was hartstikke blij toen ik hoorde gekozen te zijn tot VO-lid. Tijdens de campagne zijn er geen grafieken met tussentijdse uitslagen, dus ik wist helemaal niet of er op mij gestemd werd. Dat maakte het spannend en de uitslag verrassend.” Fédes werkt als onderzoeker duurzaamheid bij De Universiteit van Wageningen.

Abel Nijdam werkte tot zijn pensioen binnen defensie, daarnaast was hij docent bestuurlijke informatiekunde. Na zijn pensioen wilde hij vooral bezig blijven en toen kwam de VO-verkiezing van ABP op zijn pad.

Abel: “Ik was altijd al geïnteresseerd in politiek. In de loop der jaren bouwde ik een breed netwerk op. Daar zitten ook een aantal oud VO-leden tussen. Doordat ik goed contact met hen heb, kom ik niet helemaal blanco binnen.”

Fédes: “Als mens en onderzoeker vind ik dat we goed voor de planeet en elkaar moeten zorgen. Als duurzaamheidsonderzoeker verdiep ik mij continue in manieren waarop het beter en anders kan. Met die kennis wil ik niet meer alleen vanaf de achterbank blijven roepen hoe we het duurzaam kunnen aanpakken. En als VO-lid wil en ben ik niet de bestuurder van de auto, maar wel de bijrijder die invloed kan uitoefenen voor besluitvorming voor de lange termijn.”

Web

Leertraject

De nieuwe VO-leden worden niet zomaar in het diepe gegooid. Zij krijgen een 3-daagse opleiding via een externe opleider SPO. Tijdens de opleiding wordt onder andere hun kennis over het pensioenstelsel bijgespijkerd en leren ze hoe hun adviesrol vanuit het VO werkt. Abel: “Ik ben nooit een beleggingsexpert geweest, daar ligt mijn interesse niet. Door de opleiding kreeg ik wel een goed beeld hoe ABP met beleggingen omgaat.”

Later in het jaar krijgen de nieuwe VO-leden ook een opleiding die specifiek over ABP gaat. ABP-medewerkers vertellen inhoudelijk over onderwerpen zoals strategie, beleggingen, pensioencommunicatie en pensioenbeleid.

 

Taken en bevoegdheden

De belangrijkste taak van de VO-leden is om het bestuur van ABP te adviseren, allebei hebben ze hun eigen taken en bevoegdheden. Meestal gaat het om verplichte adviesaanvragen die in het reglement staan zoals het vaststellen van wijzigingen van het premiebeleid, het herstelplan of het strategisch beleggingsbeleid.

Maar het VO mag ook zelf ongevraagd advies geven. Soms zijn verschillende leden het niet met elkaar eens. Dat is ook niet zo vreemd, want elk lid vertegenwoordigt een andere partij met andere belangen. Wanneer dit het geval is wordt er een advies gegeven waar de meerderheid achterstaat. VO-leden die het niet met dit advies eens zijn, kunnen wel hun afwijkende standpunt laten opnemen. Zo wordt iedereen gehoord.

Abel en Fédes vinden allebei dat ze het meest kunnen bereiken als het VO samenwerkt en 1 advies geeft. Abel: “We hebben elkaar binnen het VO nodig en ik hoop dat alle partijen dat ook inzien.”

 

Belangrijkste 3 agendapunten voor de komende 4 jaar:

  • Het nieuwe pensioenstelsel
  • Verbeteren van de pensioenadministratie
  • Duurzaam verantwoord beleggen

Abel is vooral geïnteresseerd in wat er allemaal komt kijken bij het verbeteren van de pensioenadministratie. Maar het agendapunt ‘het nieuwe pensioenstelsel’ trekt het meest zijn aandacht. Abel: “Het is belangrijk dat we eerlijk en evenwichtig overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel. Het is de taak van de pensioenfondsen om regels op te stellen. Als VO-lid krijgen we hopelijk in een vroeg stadium informatie hierover. In mijn rol ben ik kritisch maar ook vooral opbouwend.”

Uiteraard is het agendapunt ‘duurzaam verantwoord beleggen’ voor Fédes het belangrijkste. “Naast het financiële rendement is er ook een maatschappelijk rendement. Dat we als mens willen investeren in een gezonde duurzame planeet is duidelijk. Maar zeggen is makkelijker dan uitvoeren. Het is een proces. Ik wil meedenken en de dialoog aangaan hoe ABP meer duurzaam keuzes kan maken voor de lange termijn.”