Een deel van uw pensioen in 1 keer opnemen?

Update rondom nieuwe keuzemogelijkheid “bedrag in 1 keer”
14 oktober 2021

U kunt straks een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen in 1 keer opnemen. De beoogde ingangsdatum voor deze nieuwe keuzemogelijkheid is 1 juli 2023. U kunt dan tot maximaal 10% van uw opgebouwde pensioen in 1 keer op uw rekening gestort krijgen.

Wat houdt de nieuwe keuzemogelijkheid “bedrag in 1 keer” ook alweer in?

De mogelijkheid om een deel van uw pensioen in 1 keer te laten uitbetalen, is een van de afspraken uit het pensioenakkoord van 2019. Hierdoor kunt u op het moment dat u met pensioen gaat, een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen in 1 keer laten uitbetalen. Daarbij geldt een maximaal bedrag van 10% van uw opgebouwde pensioen. U mag zelf kiezen waaraan u het geld besteedt. Wel is het belangrijk om te beseffen dat het opnemen van een bedrag in 1 keer betekent dat u een lagere maandelijkse pensioenuitkering krijgt.

Het kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw belastingaangifte of toeslagen

Een bedrag in 1 keer op uw bankrekening ontvangen, kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw belastingaangifte. Of voor eventuele toeslagen die u ontvangt, zoals huurtoeslag. Wat de gevolgen hiervan zijn, hangt onder meer af van de hoogte van het uitgekeerde bedrag en uw persoonlijke situatie.

Kiezen tussen tijdelijk een hogere uitkering of een bedrag in 1 keer

Gaat u vóór uw AOW-leeftijd met pensioen? Dan kunt u ervoor kiezen om eerst tijdelijk een hogere maandelijkse pensioenuitkering te ontvangen van ABP. Vanaf uw AOW-leeftijd ontvangt u dan een lagere pensioenuitkering. Deze keuzemogelijkheid kunt u echter niet combineren met een bedrag in 1 keer. U moet in dat geval dus kiezen tussen een tijdelijk hogere pensioenuitkering of een bedrag in 1 keer.

We kunnen nog geen bedragen noemen of berekeningen maken

Op dit moment kunnen we nog niet zeggen wat deze nieuwe keuzemogelijkheid voor u betekent. Hiervoor moeten we wachten op de definitieve wetgeving. Vervolgens moeten we onze systemen hierop aanpassen. We verwachten u een half jaar voordat de keuzemogelijkheid ingaat, te kunnen informeren over wat het voor u persoonlijk betekent.

Hoe nu verder?

De beoogde ingangsdatum voor de nieuwe keuzemogelijkheid is 1 januari 2023. Op dit moment is er echter nog geen definitieve wetgeving. De wet zoals de Eerste en de Tweede Kamer die eerder dit jaar hebben aangenomen, wordt nog gewijzigd. Hiervoor moet het kabinet nog een wetsvoorstel indienen, dat door de Tweede Kamer en daarna door de Eerste Kamer moet worden goedgekeurd. Zodra we meer weten, leest u het op deze website.

Meer weten?

Kijk dan hier voor de laatste stand van zaken en de meest gestelde vragen.