Uitzicht op een beter leven voor mensen met chronische hoofdpijn

Van uw geld
25 augustus 2021

Om de pensioenen te laten groeien belegt ABP uw geld zo duurzaam en verantwoord mogelijk. En als het even kan in Nederland. In de serie Van uw geld laten we zien wat we in Nederland met uw geld mogelijk maken. Deze aflevering: hoe de Nederlandse startup Salvia BioElectronics met hulp van ABP de chronische hoofdpijn van miljoenen mensen mogelijk gaat verlichten.

Artsen noemen ze ook wel suicide heachaches, de chronische en zware hoofdpijnen die het leven van mensen ondraaglijk maken en ze soms letterlijk tot zelfmoord drijven. Patiënten die lijden aan dit soort extreem zware vormen van hoofdpijn kunnen niet anders dan ze ondergaan. Succesvolle behandelingen of medicijnen zijn er nauwelijks. Dit zijn de mensen die Hubert Martens, directeur van de Nederlandse startup Salvia, wil helpen. Hubert vertelt dat de pijn die patiënten lijden haast niet voor te stellen is. ‘Een patiënt omschreef het aan mij als ‘een priem die in je oog wordt gestoken en dan langzaam wordt rondgedraaid’. En dat haast dagelijks, want gemiddeld hebben mensen met chronische clusterhoofdpijn of chronische migraine hier 22 dagen per maand last van. Dat maakt het voor hen onmogelijk een carrière of normaal gezinsleven op te bouwen.’ In de Westerse wereld alleen zijn er miljoenen mensen die hiermee kampen.

Apparaatje in het lichaam prikkelt zenuwen

Maar er gloort hoop. De bio electronics van Salvia lijken een gunstig effect te hebben. Bio electronics zijn kleine apparaatjes met electroden die in het lichaam worden ingebracht. Ze prikkelen de zenuwen met elektrische stroompjes. ‘Van nature lopen er al stroompjes door de zenuwbanen. Bij bepaalde aandoeningen zijn die stroompjes verstoord, waardoor mensen pijn of andere ongewenste effecten ervaren. Bio electronics prikkelen de zenuwen op zo’n manier dat de natuurlijke balans hersteld wordt en de pijn afneemt.’ Op dit moment worden de apparaatjes ingezet bij patiënten met verschillende aandoeningen. ‘Denk aan mensen die een overprikkelde blaas hebben en daardoor vaak naar de wc moeten of mensen die veel pijn in een gewricht hebben. Het apparaatje zwakt prikkelt de zenuwen op zo’n manier dat de pijn afneemt.’ De technologie lijkt ook goed te werken bij mensen die lijden aan chronische hoofdpijn. ‘Als je hoofdpijn hebt, dan masseer je, vaak onbewust, je voor of achterhoofd om de zenuwen stimuleren. Ons apparaatje doet in feite hetzelfde, maar dan effectiever.’

Hersens kietelen

De omvang van het huidige apparaatje is nog altijd het grootste obstakel voor Salvia. Je moet het tussen de hoofdhuid en schedel inbrengen. ‘Het moet daarom erg dun zijn anders ga je het zien en kan het ook gaan ontsteken. Inmiddels hebben we dat probleem ondervangen met een folie van maar een één tiende millimeter dik dat gemakkelijk en veilig in te brengen is. Je ziet er niets van.’ En het belangrijkste: het lijkt te werken. De eerste patiënten die bio elektronische apparaatjes uitprobeerden, ervaarden minder pijn. ‘Ze omschrijven het gevoel als ‘zachte tintelingen’, of ‘kleine champagne bubbels’ in hun hoofd. Dat kan wel kloppen: want in zekere zin zijn we de hersens een beetje aan het kietelen. Het gevolg is dat ze minder aanvallen hebben die vaak ook nog minder intens zijn, De kwaliteit van leven neemt enorm toe en ze kunnen zich weer op andere dingen richten dan op hun ziekte.’

Met een beetje geluk over 5 jaar op de markt

Het uiteindelijk op de markt brengen van dit soort behandelingen, gaat niet van vandaag op morgen. Eerst moet met verschillende grote onderzoeken onomstotelijk worden aangetoond dat het apparaat veilig is, werkt bij een grote groep patiënten en geen bijwerkingen heeft. ‘Die onderzoeken gaan we nu in, in de Verenigde Staten en Nederland. We verwachten we dat het apparaat over 5 jaar verkrijgbaar is.’ In de tussentijd kan er nog van alles mis gaan, weet hij. ‘De ontwikkeling van medicijnen en behandelingen is kostbaar en niet zonder risico. Daarom is het prettig als je een investeerder hebt die in je gelooft en die deze risico’s ook goed kent. Wij hebben die gelukkig in de vorm van Inkef.’

Jonge kansrijke Nederlandse bedrijven helpen groeien

Inkef is een investeringsmaatschappij die ABP oprichtte om kansrijke jonge Nederlandse bedrijven als Salvia te helpen groeien. In ruil voor een investering krijgt Inkef aandelen in de startups die zij begeleidt, wat uiteindelijk weer rendement oplevert voor ABP. ‘Een pensioenfonds belegt altijd voor de lange termijn. Daarom heeft Inkef als onderdeel van ABP ook een lange horizon. Voor ons is die zekerheid heel prettig, het geeft ons de tijd om duurzaam te groeien.’

In tranen door minder pijn

Het bestrijden van chronische hoofdpijn een markt van ‘vele miljarden’, becijfert Hubert. Maar er zijn nog meer mogelijkheden voor bio electronics, denkt hij. ‘Bij mensen die lijden aan chronische depressies is er ook sprake van een verstoorde balans in de hersenen. Zenuwen spelen daar zeker een rol bij omdat ze zorgen voor de aanmaak van bepaalde stoffen. Het zijn stoffen die mensen met chronische depressies vaak onvoldoende zelf aanmaken. Kunnen we de zenuwen zo prikkelen dat ze meer van die stoffen aanmaken? Dat onderzoeken we nu ook.’ Voor nu ligt de focus vooral op het verlichten van de pijn van de miljoenen mensen met clusterhoofdpijn en zware migraine. ‘Patiënten die meededen aan de allereerste proeven waren in tranen toen ze ervaarden hoe hun pijn afnam. Heel bijzonder dat wij met ABP dit mogelijk maken.’