• Contact

Nieuwe factsheet: Wat doet ABP aan onveilige arbeid in de kledingindustrie?

10 januari 2020

Naar schatting werken er wereldwijd 70 miljoen mensen in de kledingindustrie. Helaas komen er in de sector nog altijd vaak slechte arbeidsomstandigheden voor. In een nieuwe factsheet leggen we uit wat ABP doet om dat te verbeteren. Onze duurzaamheidsspecialist Anna Pot licht toe.

Welke problemen spelen in de kledingindustrie?

'Een groot deel van onze kleding komt uit lage lonenlanden, vooral in Azië. In veel naaiateliers daar is het onveilig en zijn de werkomstandigheden slecht. Triest dieptepunt was het instorten in april 2013 van het productiecomplex Rana Plaza in Bangladesh, waarbij meer dan 1.100 mensen om het leven kwamen. Deze ramp zorgde voor een omslag bij beleggers én bedrijven: de aandacht voor veiligheid in de textielfabrieken nam toe en kledingbedrijven werden transparanter over hun leveranciers.'

Wat doet ABP aan veilige arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie?

'Sinds 2015 hebben we speciaal aandacht voor sectoren waar schendingen van mensen- en arbeidsrechten voorkomen, zoals de kledingindustrie. We richten ons daarbij op tien grote kledingfabrikanten, merken en winkelketens waarin ABP beleggingen heeft. Een van de belangrijkste dingen die we van bedrijven vragen is dat ze transparant zijn over hun leveranciers. Dat helpt ons om de bedrijven waarin we beleggen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid en de bedrijven zelf bij het opsporen en aanpakken van misstanden bij hun leveranciers.'

En heeft dat succes?

'Bedrijven die relatief goed presteren op mensen- en arbeidsrechten, zoals Adidas, laten zien dat het mogelijk is concurrerend te zijn én werk te maken van mensenrechten. De afgelopen jaren is het aantal bedrijven dat hun leveranciers openbaar maakt verdubbeld. Ook hebben veel bedrijven het aantal leveranciers teruggebracht, waardoor er meer controle mogelijk is. En heel belangrijk: sinds de instorting van Rana Plaza zijn er in Bangladesh 1.600 onafhankelijke inspecties van kledingateliers uitgevoerd, waardoor 2,5 miljoen mensen nu in veiliger arbeidsomstandigheden werken. ABP heeft zich steeds sterk gemaakt voor de afspraken die aan de basis liggen van deze inspecties.'

Hoe gaat het nu verder?

'Er is vooruitgang geboekt, maar tegelijkertijd zien we dat onveiligheid in de kledingindustrie een hardnekkig probleem is. Uit de jaarlijkse mensenrechtenindex CHRB blijkt dat de meeste bedrijven echt meer moeten doen op het vlak van mensen- en arbeidsrechten. Het is belangrijk dat bedrijven minder de nadruk leggen op lage productiekosten en fast fashion – snel wisselende collecties van kleding die maar enkele keren gedragen kan worden. Ook moeten bedrijven de bereidheid van consumenten om te betalen voor ‘eerlijke kleding’ stimuleren.'