• Contact

Serie - Pensioen in beweging: ‘Ik ben benieuwd wat ik straks overhoud’

8 november 2019

Een dreigende pensioenverlaging, stijgende premies, een nieuw pensioenakkoord; het onderwerp pensioen is volop in beweging en voer voor discussie op hoog niveau. Hoe kijken deelnemers – gepensioneerd, beginnend of al jaren actief op de arbeidsmarkt – naar alle berichtgeving? Maken zij zich zorgen over hun financiële toekomst? En wat vinden ze van de ontwikkelingen? In een serie portretten geven we het woord aan de mensen om wie het gaat.

In aflevering 1: Sita van den Bos, 59 jaar. Werkzaam bij de dienst Toeslagen van de Belastingdienst

De kans op een pensioenverlaging volgend jaar is reëel. Maakt u zich zorgen over uw financiële toekomst?

‘Toch wel. Inmiddels is wel duidelijk geworden dat er geen garanties zijn wat pensioen betreft. De ECB-rente, de Brexit; ze zijn bepalend voor ons pensioen en we hebben er weinig invloed op. Ik moet zelf nog bijna acht jaar werken voordat ik met pensioen mag. Ik ben wel benieuwd wat ik straks over houd.’

Heeft u begrip voor een mogelijke verlaging?

‘Nee. We pretenderen het beste pensioenstelsel ter wereld te hebben. Hoe valt dat te rijmen met een mogelijke verlaging? Zeker nu het economisch zo goed gaat. Daarbij hebben gepensioneerden de afgelopen jaren al veel ingeleverd. Mijn vader kon toen hij zestig werd al met pensioen. Voor mij rest geen mogelijkheid om vanaf mijn zestigste een dag minder te werken zonder dat dit ten kosten gaat van mijn pensioenopbouw. Op korte termijn wil ik daarover een gesprek inplannen met ABP.’

Wat vindt u van de rol van ABP in de verlagingsdiscussie?

‘Ik vind het goed dat de voorzitter haar stem heeft laten horen en zich uitgesproken heeft tegen het verlagen volgens de huidige regels. Aan de andere kant zijn pensioenfondsen ook met handen en voeten gebonden en afhankelijk van bijvoorbeeld een ECB.’

Wat moet er volgens u veranderen aan het pensioenstelsel?

‘Het moet transparanter en duidelijker worden. Vooral voor jongeren is het moeilijk in te schatten hoeveel pensioen ze straks overhouden. Met de toename van flexcontracten en het grote aantal ZZP’ers wordt zelf bij sparen voor je pensioen steeds belangrijker. Ik ben bang dat niet iedere jongere zich daarvan bewust is en daardoor later in de problemen komt.’