• Contact
Marieke van Lith en gezin, Heemstede, 2011

ABP stemt op aandeelhoudersvergadering Shell

23 mei 2017

Op de aandeelhoudersvergadering van Shell op dinsdag 23 mei hebben we tegen een voorstel gestemd dat was ingediend door de organisatie Follow This. Een groot deel van dit voorstel sluit goed aan bij onze aanpak om de CO2-uitstoot van de eigen aandelenportefeuille terug te dringen. In een deel van het voorstel kan ABP zich niet vinden. Dit gaat over de verantwoordelijkheid die Shell zou moeten nemen voor de uitstoot van organisaties die bij hen afnemen.

Schonere energiebronnen

Van alle bedrijven waarin we beleggen, verwachten we dat zij hun lange termijn bedrijfsstrategie aanpassen voor een overgang naar schonere energiebronnen. Dit geldt ook voor olie- en gasbedrijven. We vragen aan alle beursgenoteerde bedrijven waarin we beleggen om de uitstoot waarvoor zij verantwoordelijk zijn en waarop zij invloed kunnen uitoefenen te verminderen.

Bepalen CO2-uitstoot

ABP wil bedrijven niet verantwoordelijk houden voor zaken waarop zij geen of weinig invloed hebben. Van alle bedrijven die energie en brandstoffen gebruiken, vereist ABP dat zij uitstoot terugdringen die zij zelf direct uitstoten en ook de indirecte uitstoot van CO2 terugdringen van ingekochte en verbruikte elektriciteit of warmte. ABP wil bedrijven niet verantwoordelijk maken voor de uitstoot van organisaties die bij hen afnemen. Dat geldt ook bij Shell. ABP heeft Shell wel gevraagd een actieve rol te spelen in de wereldwijde overgang naar een energiesysteem met een lagere CO2-uitstoot en om daarover uitgebreider te rapporteren.

Voorstellen van ABP bij ExxonMobil en Occidental

ABP heeft als doel een reductie van de CO2-uitstoot van de aandelenportefeuille met 25% in 2020. We hebben al verschillende stappen gezet om dit doel te bereiken. Zo hebben we een voorstel voor de aandeelhoudersvergadering van ExxonMobil op 31 mei mede-ingediend. Met dit voorstel verwacht ABP dat het bedrijf de lange termijn bedrijfsstrategie aanpast aan het Klimaatakkoord van Parijs. ABP steunde ook een vergelijkbaar voorstel op de aandeelhoudersvergadering van Occidental Petroleum Corporation. Dit voorstel is op 12 mei aangenomen.