Veelgestelde vragen verhoging Militair InvaliditeitsPensioen en Bijzonder Militair NabestaandenPensioen

Uw pensioen wordt met 3,13% verhoogd.

De verhoging gaat in op 1 juli 2023. U ontvangt uw verhoogde pensioenbedrag in juli 2023.

Defensie en de vakbonden zijn vorig jaar overeengekomen om het Militair InvaliditeitsPensioen (MIP), de bijzondere invaliditeitsverhoging (BIV) en het Bijzonder Militair NabestaandenPensioen (BMNP) vanaf 1 januari 2023 op dezelfde manier te verhogen als uitkeringen op basis van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Tot 1 januari 2023 gingen de uitkeringen omhoog op basis van de verhoging van de pensioenen bij ABP. Per 1 juli 2023 krijgt u er daarom 3,13% bij, omdat de WIA ook stijgt.

Op de betaalspecificatie van juli staat uw nieuwe pensioenbedrag. U ontvangt de betaalspecificatie rond 23 juli. Ook kunt u al vanaf begin juli op MijnABP zien wat de verhoging betekent voor uw pensioen. MijnABP is uw persoonlijke online omgeving bij ABP.

De Belastingdienst kijkt naar uw inkomen en bepaalt op basis daarvan hoeveel toeslag u krijgt. Door de verhoging(en) van uw uitkering heeft u meer inkomen. Daardoor kan het zijn dat u minder toeslag krijgt. Of dat voor u geldt, weten wij niet. Het hangt onder meer af van uw huur, uw leeftijd, met hoeveel personen u in één huis woont en uw totale inkomen. Dat verschilt dus per persoon. Kijk voor meer informatie over toeslagen en handige rekentools  op de website van de Belastingdienst. Of bekijk deze pagina voor meer informatie.  

De Belastingdienst kijkt naar uw totale inkomen en bepaalt op basis daarvan hoeveel belasting u moet betalen. Door de verhoging(en) van uw uitkering heeft u meer inkomen. Daardoor kan het zijn dat u meer belasting moet gaan betalen.

Of dat voor u geldt, weten wij niet. Dat hangt onder meer af van het feit of u meer inkomsten heeft van andere instanties. Dit ziet u bij uw aangifte Inkomstenbelasting in 2024.

Als u een voorlopige aanslag of een toeslag hebt, moet u uw nieuwe inkomen tussentijds doorgeven. Zo voorkomt u dat u moet terugbetalen. Kijk op de website van de Belastingdienst wanneer u uw veranderde inkomen moet doorgeven en hoe u dat doet.

Nee. Alleen als u op 1 juli 2023 recht heeft op Militair invaliditeitspensioen, bijzondere invaliditeitsverhoging of Bijzonder Militair Nabestaandenpensioen.

Nee, Als ABP de pensioenen gaat verhogen wordt u hierover geïnformeerd. Dit geldt ook voor het garantiepensioen en het militair arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze twee uitkeringen volgen de verhoging (Indexatie) van ABP.

Stuur uw vraag via e-mail op dit adres: brdbmp@abp.nl. U kunt ons ook bellen:

  • Heeft u een vraag over het Militair InvaliditeitsPensioen en bent u jonger dan 65 jaar?
    U bereikt ons via telefoonnummer 045 579 81 91.
  • Heeft u een Militair InvaliditeitsPensioen en bent u ouder dan 65 jaar?
    U bereikt ons via telefoonnummer 045 579 81 98.

  • Gaat uw vraag over het Bijzonder Militair NabestaandenPensioen?
    U bereikt ons via telefoonnummer 045 579 81 98.

Op deze website vindt u meer informatie over het Militair InvaliditeitsPensioen en het Bijzonder Militair NabestaandenPensioen. En over andere regelingen voor militairen.