Militair InvaliditeitsPensioen

Bent u als gewezen militair invalide als gevolg van buitengewone omstandigheden (zoals een uitzending of oorlogssituatie), dan heeft u mogelijk recht op een Militair InvaliditeitsPensioen.

Daar zijn voorwaarden aan verbonden:

  • U was beroepsmilitair, reservist of dienstplichtig militair.
  • Uw aandoening of gebrek heeft te maken met de uitoefening van de militaire dienst.
  • De mate van uw invaliditeit is 10% of meer.
Zolang u invalide bent, ontvangt u invaliditeitspensioen. Houd er rekening mee dat wij dit pensioen herberekenen als u 65 jaar wordt. Bent u daarnaast ook arbeidsongeschikt, dan heeft u mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen.