• Contact

Informatie die u aan ons moet doorgeven en informatie die u van ons krijgt

question-step-19c38315ac
Waar wilt u meer over weten?
final-step-0c76a11da1

Wat moet u aan ons doorgeven?

Verandert er iets in uw situatie? Geef dat dan direct aan ons door.

U kunt dat in de meeste gevallen ook in MijnABP doen. Als er iets in uw situatie verandert, horen we dat vaak van uw werkgever of van de gemeente waar u woont. Maar sommige dingen horen we niet van hen en moet u aan ons doorgeven. Hieronder staan de veranderingen die u aan ons door moet geven:

 • U beëindigt het samenwonen met een samenlevingscontract of u voldoet niet meer aan de voorwaarden (zie het onderdeel U heeft een partner).
 • Als kinderen (niet uw biologische kinderen) deel gaan uitmaken van uw gezin of als u de kosten voor levensonderhoud van die kinderen gaat betalen.
 • U ontvangt een wezenpensioen en u heeft geen verzorger meer.
 • Wijziging van uw bankrekeningnummer als u een pensioen ontvangt.
 • Een nieuw e-mailadres als u al eerder een e-mailadres aan ons heeft doorgegeven.
 • Als u naar het buitenland verhuist. Ook als u een correspondentieadres in Nederland houdt of als u in het buitenland woont en een partnerschap aangaat.
 • U wilt extra pensioen opbouwen met ABP ExtraPensioen (zie Vrijwillige voorzieningen).
 • Als u met pensioen wilt gaan.
 • U gaat tijdens uw verlof werken bij een niet ABP-werkgever.

Andere zaken die u aan ons moet doorgeven zijn:

U moet dat bij ons melden en verklaren dat u voldoet aan de voorwaarden. Als u dit doorgeeft, stuur dan een kopie van het samenlevingscontract mee. (zie ook het onderdeel U heeft een partner). Dat kunt u ook via MijnABP  doen.
Let op! Het is belangrijk om dit aan ons door te geven als u gebruik wilt maken van partnerpensioen. Als u gaat samenwonen en dat niet aan ons doorgeeft heeft uw partner geen recht op partnerpensioen.

U gaat scheiden of u eindigt uw geregistreerd partnerschap en u wilt uw pensioen verdelen (verevenen of splitsen) of spreekt met uw ex-partner af dat uw ex-partner geen recht heeft op partnerpensioen. (zie het onderdeel U gaat uit elkaar).
Let op! Als u wilt verevenen of splitsen moet u dat binnen twee jaar aan ons doorgeven.

U woont in het buitenland:

 • als u gaat trouwen, samenwonen of geregistreerd partnerschap begint, moet u uw partner zelf bij ons aanmelden. Dit geldt ook als u deze relatie beëindigt. 
 • uw nabestaanden moeten uw overlijden doorgeven; 
 • als u verhuist, moet u uw nieuwe adres aan ons doorgeven.
final-step-b94e2922ef

Welke informatie krijgt u van ons?

Hieronder staat welke informatie u van ons krijgt, en hoe vaak u deze informatie van ons krijgt.

Als u begint met pensioen opbouwen bij ABP ontvangt u van ons Pensioen 1-2-3. Hierin staat welke regels er gelden, wat uw persoonlijke situatie is en in welke gevallen u zelf iets moet doen.

Dit is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Als deelnemer krijgt u dit ieder jaar van ons. In uw UPO staat hoeveel pensioen u tot nu toe heeft opgebouwd. Er staat ook in hoeveel pensioen u naar verwachting krijgt als u met pensioen gaat op uw pensioenleeftijd. Ook ziet u hier een inschatting van uw pensioen op uw pensioenleeftijd als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. Er staat ook bij welke verhoging wij bij dit pensioen optellen als we indexeren. Uw UPO staat ook in MijnABP.

Bent u met pensioen? Dan sturen wij u ieder jaar een pensioenoverzicht. Daarin staat hoeveel pensioen u krijgt. En hoeveel het partnerpensioen en het wezenpensioen is. Er staat ook bij welke verhoging wij bij dit pensioen optellen als we indexeren. Uw Pensioenoverzicht staat ook in MijnABP.

Heeft u eerder pensioen bij ons opgebouwd, maar doet u dat nu niet meer? Dan zetten wij elk jaar voor u een pensioenoverzicht klaar in MijnABP. Daarin staat hoeveel pensioen u bij ons heeft opgebouwd. Er staat ook bij welke verhoging wij bij dit pensioen optellen als we indexeren. Ook ziet u hier een inschatting van uw te verwachten pensioen op uw pensioenleeftijd en van uw pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. Dit overzicht krijgt u daarnaast ook elke vijf jaar toegestuurd.

Heeft u pensioen bij ons opgebouwd en bent u uit elkaar? En heeft uw ex-partner niet afgezien van partnerpensioen? Dan sturen wij uw ex-partner elke vijf jaar een pensioenoverzicht. Daarin staat hoeveel partnerpensioen uw ex-partner krijgt.

Stopt uw deelname aan onze regeling? Dan stopt u ook met pensioen opbouwen bij ons. Wij sturen u dan een beëindigingsbrief. Daarin staat hoeveel pensioen u bij ons heeft opgebouwd. Er staat ook in welke keuzes u voor uw pensioen nog kunt maken. 

U krijgt van ons het formulier ‘Met pensioen gaan’. Dit formulier krijgt u 6 maanden voordat u uw pensioenleeftijd bereikt. Met het formulier vraagt u uw ABP-pensioen bij ons aan.

Als we uw pensioen moeten verlagen, zal het bestuur u hierover schriftelijk informeren. Zie ook Verlagen van uw pensioen.

final-step-72728d1a01

Waar vindt u meer informatie over uw pensioen?

Hieronder staat waar u meer informatie over uw pensioen kunt vinden.

Op www.abp.nl vindt u dit pensioenreglement. Verandert er iets in onze pensioenregels? Dan informeren we u daarover. We verwerken de verandering ook in ons pensioenreglement. 

In MijnABP vindt u informatie over uw persoonlijke situatie en wat dit betekent voor uw pensioen. Hier kunt u ook:  

 • De hoogte van uw opgebouwde pensioenen zien;
 • Uw contactgegevens wijzigen;
 • Uw pensioengegevens inzien;
 • Berekeningen maken; 
 • Offertes aanvragen;
 • Uw pensioen aanvragen;
 • Alle informatie vinden over uw pensioenregeling.

In het pensioenregister ziet u hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd, bij uw ABP-werkgever en bij andere werkgevers. Hiervoor gaat u naar Mijnpensioenoverzicht.

In ons jaarverslag staat wat er in dat jaar met de ABP-pensioenen gebeurd is. Bijvoorbeeld de kosten die wij betaald hebben om de pensioenpremies te beheren en bij te houden. U vindt hier onder andere de kosten die wij betaald hebben voor alle ABP-pensioenen bij elkaar, ook de kosten per deelnemer en relevante informatie over onze beleggingen. U vindt ons jaarverslag op onze site.