Veelgestelde vragen over de verschillende scenario's op uw UPO en mijnpensioenoverzicht.nl

22 maart 2021

Waarom is het ‘te verwachten bedrag’ anders dan het ‘te bereiken pensioen’?

Het te bereiken pensioen op uw AOW-leeftijd op uw UPO kunt u niet vergelijken met het te verwachten pensioen op uw AOW-leeftijd (middelste scenario). Dat laatste is namelijk gecorrigeerd voor de koopkracht. Hiermee ziet u het bedrag dat u later krijgt in euro’s van nu. Bij de drie mogelijke uitkomsten, houden we rekening met de inflatie. Als er sprake is van inflatie, stijgen de prijzen van producten en diensten. Nadat de prijzen zijn gestegen, kunt u met dezelfde hoeveelheid geld minder kopen. Dat laten we zien in de scenario’s. Een voorbeeld: Stel dat u over 10 jaar 100 euro pensioen krijgt en de prijs van een brood stijgt naar 5 euro. Dan kunt u met deze 100 euro minder brood kopen dan nu als een brood nu gemiddeld 2,50 euro kost. Over 10 jaar kunt u met 100 euro dan evenveel brood kopen als met 50 euro nu.

Waarom is het bedrag als het meezit zo weinig hoger dan het middelste bedrag?

Dit heeft te maken met de pensioenregeling. De regeling maakt het mogelijk om de pensioenen te verhogen. In het meest positieve geval wordt uw pensioen ieder jaar verhoogd. Daarnaast wordt het geld dat het pensioenfonds verdient met de beleggingen gebruikt om reserves op te bouwen of bijvoorbeeld de premie te verlagen die u en uw werkgever betalen voor uw pensioen (in het geval dat u nog pensioen opbouwt).

Waarom is het bedrag als het tegenzit zo veel lager dan het middelste bedrag?

Als het economisch gezien erg tegenzit, heeft dit grote gevolgen voor de financiële gezondheid van een fonds. Op een bepaald moment zijn er geen reserves meer en is er (veel) minder geld dan nodig om de pensioenen te kunnen betalen. Als een fonds niet genoeg geld heeft om de opgebouwde pensioenen uit te kunnen keren, moeten de pensioenen verlaagd worden. Het bedrag als het tegenzit is uw pensioen als het pensioenfonds de pensioenen één of meerdere keren heeft moeten verlagen.

Kan ik een persoonlijke berekening krijgen?

Nee, dat kan helaas niet. Dat heeft bovendien weinig nut omdat de bedragen volgend jaar weer anders zijn.

Waarom zijn de bedragen dit jaar anders dan de bedragen vorig jaar?

De bedragen bij de pijlen zijn afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds en de toekomstscenario’s waarmee we rekenen. Deze toekomstscenario’s veranderen voortdurend. Economen kijken voortdurend anders aan tegen ontwikkelingen die de scenario’s bepalen. Wij rekenen de bedragen minimaal een keer per jaar uit en gebruiken dan de nieuwste informatie.