Nabestaandenpensioen voor uw partner

Meestal is het nabestaandenpensioen voor uw partner (ook partnerpensioen genoemd) automatisch geregeld.

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, hoeft u uw partner niet aan te melden. Maar woont u samen of trouwt u in het buitenland, dan weten wij dat niet. Wilt u regelen dat uw partner nabestaandenpensioen krijgt als u overlijdt?

 • U woont samen: meld uw partner aan. Dit kan als u een samenlevingscontract heeft.
 • U woont en trouwt in het buitenland: stuur ons een kopie van uw huwelijksakte.

 • De hoogte van het nabestaandenpensioen is afhankelijk van veel factoren. Zoals uw leeftijd op het moment van overlijden, of u nog pensioen opbouwt, of u eerder getrouwd bent geweest.
 • Bent u na 31-12-2017 gestart met pensioen opbouwen bij ABP? Dan is het nabestaandenpensioen 70% van het ouderdomspensioen dat u zou krijgen als u tot uw AOW-leeftijd bij ABP pensioen zou opbouwen. Ook bij overlijden na pensionering krijgt uw partner 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen.
 • Bent u voor 1-1-2018 gestart met pensioen opbouwen bij ABP? Dan is het nabestaandenpensioen geen 70% van uw pensioen. Door de jaren heen zijn er verschillende opbouwpercentages gehanteerd voor de berekening van het nabestaandenpensioen. Het moment van overlijden is bepalend voor het opbouwpercentage in een bepaalde periode.
 • Het nabestaandenpensioen ontvangt u levenslang, maar kan wijzigen. Bijvoorbeeld als u opnieuw trouwt, een partnerschap registreert, of uw partner aanmeldt bij ABP. Uw nabestaandenpensioen kan ook wijzigen als u een Anw-uitkering ontvangt en gaat samenwonen voordat u de AOW-leeftijd bereikt.

Ontvangt u al pensioen? Bekijk dan uw pensioenoverzicht in MijnABP.

In sommige situaties heeft u recht op een aanvulling op uw pensioen. Lees hier of dat ook voor u geldt.

Vlak voordat u met pensioen gaat, kunt u ervoor kiezen het nabestaandenpensioen voor uw partner te verhogen door hiervoor ouderdomspensioen te ruilen. Uw ouderdomspensioen wordt hierdoor lager. U kunt het nabestaandenpensioen over de pensioengeldige tijd voor 1-1-2018 verhogen naar 70% van het ouderdomspensioen. Vanaf 2018 bouwt u altijd 70% van het ouderdomspensioen op voor uw nabestaandenpensioen, ongeacht het moment van overlijden. Dit betekent dat u het deel van het nabestaandenpensioen dat u vanaf 1-1-2018 opbouwt, niet meer kunt verhogen door hiervoor ouderdomspensioen te ruilen.

In sommige situaties krijgt uw partner geen ABP NabestaandenPensioen:

 • U bent getrouwd (of bent een geregistreerd partnerschap aangegaan) na uw AOW-leeftijd;
 • U woont samen, maar u heeft uw partner niet aangemeld bij ABP;
 • U bouwde na 1-1-1996 geen pensioen meer op bij ABP en u bent getrouwd na uw ontslagdatum;
 • U heeft uw pensioen overgedragen aan een andere pensioenuitvoerder;
 • U heeft uw pensioen afgekocht;
 • U heeft alleen na 1-7-1999 pensioen opgebouwd. En u heeft uw nabestaandenpensioen geruild voor een hoger ouderdomspensioen.
 • U wisselt van baan of u verliest uw baan en bouwt geen pensioen meer op bij ABP. Neemt u uw pensioen niet mee naar de nieuwe pensioenuitvoerder (bijvoorbeeld omdat waardeoverdracht niet mogelijk is)? Of heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder? Én kiest u niet voor verhogen van het nabestaandenpensioen? Dan wordt het nabestaandenpensioen bij overlijden voor 65 jaar veel lager of vervalt helemaal. Dit is afhankelijk van de diensttijd in de periode tussen 1-7-1999 en 1-1-2018.
 • U geen pensioen meer opbouwde na de echtscheiding. Dan gaat alle opgebouwde nabestaandenpensioen naar de ex-partner.

Uw partner en kinderen ontvangen een Bijzonder Militair NabestaandenPensioen als u overlijdt door een bedrijfsongeval of dienstverbandaandoening