Veelgestelde vragen

Defensie heeft met de vakbonden voor Defensiepersoneel een akkoord bereikt over de nieuwe arbeidsvoorwaarden (2021 – 2023). Daarin hebben ze onder meer afgesproken dat de salarissen stijgen. Uw UGM-uitkering is daarom in september en november 2022 gestegen. In januari 2023 stijgt uw UGM-uitkering opnieuw. Dit is de laatste stap vanuit de cao.

 

Op deze pagina vindt u antwoord op veelgestelde vragen over de verhoging per 1 januari 2023. De veelgestelde vragen over de verhoging van september 2022 vindt u hier. En de vragen over de verhoging van november 2022 vindt u hier.

Uw UGM-uitkering gaat met 3,65% omhoog. Rond 19 januari 2023 krijgt u van ons een (digitale) betaalspecificatie waarop u ziet hoeveel euro u precies van ons krijgt op uw bankrekening.

U ontvangt uw verhoogde UGM-uitkering vanaf januari 2023. Wij maken het geld over op 23 januari 2023. 

Uw UGM-uitkering is met terugwerkende kracht per 1 juli 2022 verhoogd. In september en in november 2022 heeft u hierover bericht gehad. In januari 2023 gaat uw UGM-uitkering opnieuw omhoog. De verhogingen van de UGM-uitkering zijn het gevolg van afspraken die Defensie en de bonden in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021-2023 hebben gemaakt over de salarissen en de nieuwe salaristabel. Deze nieuwe salaristabel werkt door in alle UGM-uitkeringen. De verhoging per 1 januari 2023 is de laatste stap vanuit de cao.

Dat kan. De Belastingdienst kijkt naar uw inkomen en bepaalt op basis daarvan h0eveel toeslag u krijgt. Door de verhoging(en) van uw UGM-uitkering, de eenmalige uitkering in september en de nabetaling in november heeft u meer inkomen. Daardoor kan het zijn dat u minder toeslag krijgt.
Of dat voor u geldt, weten wij niet. Het hangt onder meer af van uw huur, uw leeftijd, met hoeveel personen u in één huis woont en uw totale inkomen. Dat verschilt dus per persoon. Kijk voor meer informatie over toeslagen en handige rekentools op de website van de Belastingdienst.

U vindt in MijnABP uw verhoogde UGM-uitkering vanaf 1 januari 2023. Ook krijgt u rond 19 januari 2023 een (digitale) betaalspecificatie. Hierin staat het bedrag dat u vanaf januari op uw bankrekening krijgt.

U krijgt de uitkering van de Uitkeringswet Gewezen Militairen (UGM) van het ministerie van Defensie. U heeft hier recht op als u met leeftijdsontslag gaat. Met het ministerie hebben we afgesproken dat ABP zorgt voor de uitbetaling hiervan. Daarom ontvangt u van ons de betaalspecificatie en ziet u ons op uw bankrekening staan als afzender. 

Hoe hoog uw UGM-uitkering is, hangt af van uw salaris en toelagen. Werkte u parttime? Dan hebben we daarmee rekening gehouden. 

Nee. Een verhoging van uw pensioen bij ABP of een verhoging van uw UGM-uitkering staan los van elkaar:

  • De verhoging van uw (opgebouwde) pensioen is een besluit van het bestuur van pensioenfonds ABP. Dit gaat over uw inkomen als u (straks) met pensioen bent.
  • De verhoging van uw UGM-uitkering is het gevolg van een nieuwe cao van Defensie. Dit gaat over uw inkomen nu. Als u met pensioen gaat, stopt de UGM-uitkering. 

Ja. Aan ABP betaalt u meer premie voor de opbouw van uw pensioen. Deze premie gaat omhoog vanaf 1 januari 2023 vanwege de hogere UGM-uitkering. Maar alleen als u op of na 1 januari 2023 recht op een UGM-uitkering heeft.  

Ja. De verhoging van de UGM-uitkering heeft invloed op uw pensioen. U bouwt pensioen op over uw pensioengevend inkomen. Bij ABP is de UGM-uitkering hiervan een onderdeel. Als de uitkering omhoog gaat, bouwt u over een hoger bedrag pensioen op. Dit doet ABP vanaf 1 januari 2023. Wilt u meer weten over hoe uw pensioen opbouwt? Bekijk dan deze informatie. 

Op deze website vindt u meer informatie over de UGM-uitkering en over andere regelingen voor militairen. Meer informatie over de verhoging van uw UGM-uitkering en de eenmalige uitkering in september 2022 vindt u hier. Meer informatie over de verhoging in november 2022 vindt u hier.

Stuur ons uw vraag via e-mail op dit adres: brdugm@abp.nl