• Contact

Wat gebeurt er met uw ouderdomspensioen als u uit elkaar gaat?

Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap stoppen, gaan scheiden of gaan scheiden van tafel en bed, dan heeft uw partner recht op een deel van uw ouderdomspensioen. U kunt kiezen uit drie manieren om dit te regelen:

  1. Uw ex-partner krijgt de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens dit partnerschap heeft opgebouwd (dit heet verevenen). Let op! Uw ex-partner heeft geen recht op het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd voordat u ging trouwen of een geregistreerd partnerschap aanging. Zo tellen ook salarisstijgingen die u geniet nadat u en uw partner uit elkaar zijn gegaan, niet mee voor het deel van het ouderdomspensioen voor uw ex-partner.
  2. We splitsen het pensioen. Uw ex-partner krijgt een eigen pensioen (dit heet conversie). 
  3. U kunt ook afspreken om het pensioen niet te verdelen. Dit moet dan wel zijn opgenomen in huwelijkse voorwaarden of een scheidingsconvenant.

Let op! U moet binnen twee jaar na uw scheiding aan ons doorgeven welke keuze u samen heeft gemaakt.

Hieronder leest u wat de verschillen zijn.

 VerevenenConversie (splitsen)
Wat houdt het in?U deelt uw ouderdomspensioen met uw ex-partner.We splitsen uw pensioen, zodat uw ex-partner een eigen ouderdomspensioen krijgt. Als u en uw ex-partner hiervoor kiezen, zetten we het te verevenen deel van uw ouderdomspensioen + het partnerpensioen om in een eigen ouderdomspensioen voor uw ex-partner.
Hoe hoog wordt het ouderdomspensioen voor uw ex-partner? Zie Partnerpensioen en wezenpensioen voor de wijze waarop we dat berekenen

In de wet staat dat als u uit elkaar gaat u en uw ex-partner allebei de helft krijgen van het ouderdomspensioen dat u tijdens uw relatie heeft opgebouwd. 

Maar u mag hierover samen ook andere afspraken maken.

Het pensioen van uw ex-partner bestaat uit:
  • de helft van uw ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tijdens de relatie, plus:
  • het partnerpensioen dat uw ex-partner zou krijgen als u zou overlijden. Dit partnerpensioen rekenen we om naar ouderdomspensioen.
U kunt ook een andere verdeling van het ouderdomspensioen afspreken.
Aan wie betalen wij het ouderdomspensioen?Als u binnen twee jaar de verevening aanvraagt keren wij uit aan uw ex-partner. Geeft u binnen deze tijd niets aan ons door? Dan maken we het pensioen aan u over en bent u zelf verantwoordelijk voor de verdeling.Wij keren uit aan uw ex-partner. Na conversie heeft u geen verplichtingen meer naar uw ex-partner.
Wanneer start het ouderdomspensioen voor uw ex-partner?Op dezelfde dag waarop u uw ouderdomspensioen gaat ontvangen. Gaat u eerder of later met pensioen? Dan start de uitbetaling aan uw ex-partner ook eerder of later.
  • Vanaf AOW-leeftijd van uw ex-partner, of vanaf scheidingsdatum indien de scheiding na AOW-leeftijd plaats vindt;
  • Uw ex-partner kan zoals alle deelnemers kiezen om het ouderdomspensioen eerder of later te laten in gaan.
Wanneer stopt het ouderdomspensioen van uw ex-partner
  • Wanneer u overlijdt;
  • Wanneer uw ex-partner overlijdt;
  • Als u en uw ex-partner weer een partnerschap beginnen.
Wanneer uw ex-partner overlijdt.
Uw ex-partner overlijdtAls uw ex-partner overlijdt, is dit ouderdomspensioen weer voor u.Er verandert niets.
U en uw ex-partner beginnen weer een partnerschap met elkaar.Als u en uw ex-partner weer een partnerschap met elkaar beginnen, is dit ouderdomspensioen weer voor u.Er verandert niets.

Let op! Als uw pensioen onder het wettelijke grensbedrag zit, mogen we uw pensioen niet verdelen. Over de wettelijke grens leest u meer bij het onderdeel Wij kunnen uw pensioen in een keer betalen (Afkopen).


Terug naar U gaat uit elkaar.