Uw Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

In deze toelichting vindt u meer informatie over uw pensioenoverzicht dat u van ons heeft ontvangen. Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat u geen pensioen meer opbouwt bij ABP. Bewaar het pensioenoverzicht dus goed, zo houdt u een helder overzicht van uw pensioen.

Het pensioenoverzicht geeft u inzicht in: 

 • welk pensioen u kunt verwachten;
 • wat u krijgt als u arbeidsongeschikt wordt;
 • wat uw partner of kinderen krijgen als u overlijdt;
 • de keuzes die u heeft.

Op mijnpensioenoverzicht.nl staan al uw pensioenen van de verschillende pensioenuitvoerders bij elkaar. U kunt ervoor kiezen om uw pensioen mee te nemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. U doet dit via waardeoverdracht

Multi web keuze PNG-persoonlijke_gegevens_abp.png

Uw pensioenoverzicht is gemaakt op basis van de persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Controleer of deze gegevens juist zijn. Zijn uw naam of adresgegevens niet juist? Neem dan contact op met uw gemeente.

Woont u in het buitenland? En kloppen de gegevens op uw overzicht niet? Geef uw nieuwe adres dan aan ons door.

 

Opnieuw deelnemer in ABP-regeling

Bent u opnieuw deelnemer geworden in de ABP-pensioenregeling? Dan is dit nog niet in onze administratie verwerkt en ontvangt u dit pensioenoverzicht onterecht. U bent deelnemer in de ABP-pensioenregeling als u in dienst treedt bij een werkgever die is aangesloten bij ABP, als u wachtgeld, een werkloosheidsuitkering of een ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen krijgt.

 

Werkloos

Bent u werkloos en ontvangt u een WW-uitkering? Dan heeft u recht op gedeeltelijke pensioenopbouw.

 

Uw laatste pensioenoverzicht

Als u de gegevens in dit overzicht vergelijkt met uw laatst ontvangen pensioenoverzicht ziet u dat: 

 • het opgebouwde pensioen bij pensionering in dit overzicht fors lager is dan het te verwachten pensioen in uw laatst ontvangen pensioenoverzicht. Dit komt doordat we er in uw laatst ontvangen pensioenoverzicht vanuit gaan dat u tot AOW-leeftijd pensioen zou blijven opbouwen bij ABP. In dit overzicht ziet u uw pensioen op AOW-leeftijd.
 • het nabestaandenpensioen voor uw partner bij overlijden vóór 65 een stuk lager is of helemaal is weggevallen. U kunt besluiten dit nabestaandenpensioen te verhogen met een deel van uw opgebouwd pensioen.
 • uw aanvullende verzekering voor arbeidsongeschiktheid is vervallen.

 

Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd?

Start pensioenopbouw
Dit is de datum waarop u bent gaan deelnemen aan deze pensioenregeling.

Einde deelneming
Dit is de datum waarop uw deelname aan deze pensioenregeling is beëindigd.

Deeltijdpercentage
Dit is het percentage dat u werkte in verhouding tot een volledig dienstverband. Een voorbeeld: iemand werkt halve dagen (20 uur per week) en een voltijd dienstverband is 40 uur. Dan is het deeltijdpercentage 50%.

Pensioengevend salaris
Dit is het deel van uw brutojaarsalaris dat meetelde voor uw pensioenopbouw. Het pensioenreglement bepaalt welke delen van het salaris meetellen voor de pensioenopbouw en dus pensioengevend zijn. Hier ziet u het pensioengevend salaris bij volledig dienstverband.

Franchise
Dit is het deel van uw pensioengevend salaris waarover u geen pensioen opbouwde. U bouwde hierover geen pensioen op, omdat u vanaf uw AOW-leeftijd een uitkering ontvangt van de overheid.

Pensioengrondslag
Dit is uw pensioengevend salaris minus de franchise. Uw pensioenopbouw werd op dit bedrag gebaseerd. Hier ziet u de pensioengrondslag bij volledig dienstverband.

Opbouwpercentage
Dit is het percentage van de pensioengrondslag dat u per jaar aan pensioen opbouwde.

ouderdomspensioen

Bij pensionering: opgebouwd pensioen tot einde pensioenopbouw

Dit is het bedrag aan jaarlijks pensioen dat u tot datum einde deelname heeft opgebouwd. Het is de uitkering die u kunt verwachten als u met pensioen gaat. 

Tot en met 2018 
Tot en met 2018 heeft u ieder jaar een stukje van uw pensioen opgebouwd. Dit pensioen is gebaseerd op het salaris dat u aan het eind van 2018 verdiende. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet eindloonregeling.

Vanaf 2019
Er is een nieuwe pensioenregeling voor militairen: de Defensiespecifieke pensioenregeling op basis van middelloon. Deze gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2019.

Scheiding

Heeft u uw pensioen verdeeld bij uw scheiding? Dan hebben wij in uw pensioenoverzicht rekening gehouden met uw keuze en de verdeling van uw pensioen. U ziet op uw pensioenoverzicht het bedrag dat uw ex-partner van uw pensioen ontvangt.
Het kan ook zijn dat u met uw ex-partner bent overeengekomen dat een deel van uw pensioen wordt omgezet in een eigen pensioen voor uw ex-partner. Dit heet conversie. Als wij de conversie hebben bevestigd, is het pensioen dat bestemd is voor uw ex-partner in mindering gebracht op uw pensioen. Het pensioen dat op het overzicht staat wordt dan geheel aan u uitbetaald.

 

Bent/ was u reservist?

Als reservist bouwt u alleen (nabestaanden)pensioen op als u in werkelijke dienst bent. Omdat u in de afgelopen drie maanden door de Minister van Defensie niet bent opgeroepen in werkelijke dienst, ontvangt u dit pensioenoverzicht einde deelneming. U bouwt op dit moment dus geen pensioen meer op bij ABP. U gaat weer pensioen opbouwen als u weer in werkelijke dienst wordt opgeroepen. Indien u in de afgelopen drie maanden wel bent opgeroepen in werkelijke dienst, dan is deze oproep wellicht nog niet in de administratie verwerkt. Let er zelf op dat dit tijdig gebeurt.

Nabestaandenpensioen voor kinderen

 

 • Bij overlijden voor 65 jaar

Doordat uw pensioenopbouw bij ABP is gestopt, wordt het nabestaandenpensioen lager. Bij uw overlijden heeft uw partner geen recht op een uitkering over uw pensioengeldige tijd tussen 1 juli 1999 en 1 januari 2018. Het nabestaandenpensioen voor uw partner wordt berekend over uw diensttijd tot 1 juli 1999 en uw pensioengeldige tijd vanaf 1 januari 2018. U kunt het nabestaandenpensioen verhogen met een deel van uw opgebouwd pensioen. Kijk onder ‘Welke keuzes heeft u’ voor meer informatie.

 

 • Bij overlijden op of na 65 jaar

Bij uw overlijden heeft uw partner recht op een uitkering. Het nabestaandenpensioen voor uw partner wordt berekend over de hele periode waarin u pensioen heeft opgebouwd bij ABP.

 

Partner

Uw partner is de persoon:

 • waarmee u getrouwd bent of 
 • die u als partner heeft geregistreerd bij de gemeente of 
 • die u heeft aangemeld bij ABP. Bekijk hier hoe u uw partner kunt aanmelden. 

Uw kinderen tot 25 jaar hebben recht op wezenpensioen.

 

Compensatie sociale premies

Uw partner heeft recht op deze compensatie tot zijn of haar AOW-leeftijd. Deze aanvulling op het nabestaandenpensioen compenseert de sociale premies die betaald moeten worden.

 

ABP PartnerPlusPensioen

Een aanvulling op het nabestaandenpensioen voor uw partner als u overlijdt op of na uw 65ste als u pensioen heeft opgebouwd voor 1 januari 2015. Heeft u geen pensioen opgebouwd voor 1 januari 2015? Dan wordt het nabestaandenpensioen bij overlijden op of na uw 65ste aangevuld. Het vult het nabestaandenpensioen, dat u heeft opgebouwd vanaf het moment dat u PartnerPlusPensioen afsloot, aan tot ongeveer 70 procent van uw ABP OuderdomsPensioen.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Omdat uw deelneming aan de pensioenregeling is beëindigd, bent u bij ons niet langer aanvullend verzekerd voor arbeidsongeschiktheid.

De keuzes die u kunt maken

Nu uw pensioenopbouw bij ABP stopt, kunt u een aantal keuzes maken. Deze keuzes hebben invloed op de hoogte van uw pensioen en het nabestaandenpensioen voor uw partner. Het is daarom belangrijk een goede afweging te maken.

 

Waardeoverdracht

U kunt uw opgebouwde ABP-pensioen meenemen naar een andere pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht. Waardeoverdracht kan handig zijn, want dan krijgt u straks uw hele pensioenuitkering van één pensioenuitvoerder. Waardeoverdracht vraagt u aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder.
 

 • Uw pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Neemt u uw pensioen mee naar uw nieuwe pensioenuitvoerder? Dan is het belangrijk het nabestaandenpensioen voor uw partner veilig te stellen tot het moment van overdracht. Dit kunt u doen door uw nabestaandenpensioen te verhogen met uw ABP OuderdomsPensioen. Houd er rekening mee dat uw ABP OuderdomsPensioen dan wel lager wordt. Vul het aanvraagformulier in en stuur dit ondertekend terug.

 • Uw pensioen niet meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder: Uw pensioen blijft bij ABP

U blijft er recht op houden. Alleen is uw pensioen niet onder één dak geregeld. U krijgt straks van meerdere pensioenuitvoerders pensioen uitgekeerd. Als u met pensioen gaat, dan ontvangt u van ABP een ouderdomspensioen. U ontvangt ten minste één keer in de vijf jaar een pensioenoverzicht met uw opgebouwde pensioen.

 • Uw nabestaandenpensioen verhogen

Neemt u uw pensioen niet mee naar uw nieuwe pensioenuitvoerder? Dan kunt u het nabestaandenpensioen voor uw partner verhogen. Dit doet u door uw nabestaandenpensioen te verhogen met een deel van het ABP OuderdomsPensioen. Vul daarvoor het aanvraagformulier in en stuur dit ondertekend naar ons terug.

 

Afkoop

U neemt uw pensioen niet mee naar uw nieuwe pensioenuitvoerder? En u heeft maar weinig pensioen opgebouwd? Op uw pensioenleeftijd kan het zijn dat uw jaarlijks pensioen minder is dan het op dat moment geldende grensbedrag. In dat geval koopt ABP uw pensioen in één keer af. Dit betekent dat u dan de waarde van uw pensioen in één keer krijgt uitbetaald. U krijgt geen uitkering meer uit deze pensioenregeling als u met pensioen gaat. Als u daarna overlijdt, krijgen uw partner en/of kind(eren) geen uitkering meer uit deze pensioenregeling.

 

Het nabestaandenpensioen verhogen

Neemt u uw pensioen niet mee naar uw nieuwe pensioenuitvoerder? Dan kunt u het nabestaandenpensioen voor uw partner verhogen. Uw uitkering bij pensionering wordt dan lager. Dit doet u door uw nabestaandenpensioen te verhogen met een deel van het ABP KeuzePensioen. In uw overzicht onder het kopje: 'Als u het nabestaandenpensioen verhoogt met een deel van uw pensioen' ziet u wat dit voor uw pensioen en het nabestaandenpensioen voor uw partner betekent.

Belangrijk
Wilt u uw nabestaandenpensioen verhogen met een deel van uw ouderdomspensioen? Dit kan tot 6 weken na ontvangst van het 'pensioenoverzicht einde deelneming'.
Zo regelt u dit.

 

Pensioenopbouw aanvullen

Na de beëindiging van uw deelname in de ABP-pensioenregeling kunt u uw pensioen bij ABP aanvullen. Bekijk wat de mogelijkheden zijn, hoeveel het kost en hoeveel het oplevert.

 

Hoe zeker is uw pensioen?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Bekijk hoe zeker uw pensioen is en wat de risico's van uw pensioen zijn.

 

Houdt uw pensioen zijn waarde?

ABP probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie. Per jaar beoordeelt ABP of uw pensioen wordt verhoogd. Indexatie is alleen mogelijk als de financiële positie van het fonds en de regels dit toelaten. Wij verhogen uw pensioen per 1 januari 2024 met 3,03%. Lees meer over verhoging van uw pensioen.

Multi web keuze-factor_a_abp.jpg

Wilt u weten hoeveel fiscale ruimte u heeft om uw pensioen aan te kunnen vullen met lijfrentes? Dan heeft u het bedrag van de jaarlijkse pensioenaangroei, de factor A, nodig. Het bedrag op het pensioenoverzicht heeft u nodig voor uw belastingaangifte. Heeft u in een kalenderjaar van meerdere pensioenuitvoerders een pensioenoverzicht ontvangen? Dan moet u de factor A bedragen op deze pensioenoverzichten bij elkaar tellen. Wilt u een berekening maken van uw fiscale ruimte? Gebruikt u dan het Rekenprogramma Lijfrente van de Belastingdienst. Dat vindt u op belastingdienst.nl. Uw financieel adviseur kan u hierbij ook helpen.

Vragen

Bel gerust onze klantenservice: 045 579 60 70. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8 tot 17.30 uur. Wij helpen u graag.

De nieuwe regels voor pensioen. Wat betekent dit voor u?

Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld u ook aan voor de nieuwsbrief!