• Contact

Medische reiskosten

In sommige gevallen komt u in aanmerking voor een vergoeding van uw medische reiskosten of een onkostenvergoeding.

U komt in aanmerking voor een vergoeding van de medische reiskosten of een onkostenvergoeding als:

  • u in verband met invaliditeit of arbeidsongeschiktheid met dienstverband een zorgverlenende instelling bezoekt;
  • u voldoet aan een oproep van een zorgverlenende instelling in verband met uw klachten en u als militair heeft deelgenomen aan vredes- en humanitaire operaties;
  • u voldoet aan een oproep voor een geneeskundig onderzoek in verband met een verzoek om een (hogere) uitkering of (hoger) pensioen of voorzieningen/verstrekkingen.
    Dit geldt ook als u voorafgaande aan een levering van een voorziening, verstrekking of hulpmiddel bij een leverancier moet passen.

Wij vergoeden uw reiskosten als u reist met het openbaar vervoer (tweede klasse), eigen vervoer of een (rolstoel-)taxi als voor taxivervoer een medische indicatie bestaat. De vergoeding is altijd gebaseerd op de kortste route. 

Maakt u daarnaast noodzakelijke verblijfskosten (maaltijden of overnachtingen) dan kunnen deze ook worden vergoed. En als u inkomen misloopt op de dag van behandeling of medisch onderzoek, dan kunt u hiervoor een vergoeding ontvangen tot het maximumdagloon.

Kunt u niet alleen reizen? Als de zorgverlenende instelling aangeeft dat de aanwezigheid van een begeleider noodzakelijk is, vergoeden wij voor uw partner of begeleider dezelfde kostenposten als voor u.

Als u een declaratieformulier bij de behandelende instelling ontvangt of als u ons declaratieformulier heeft uitgeprint, laat de zorginstelling dan ondertekenen en stuur ons dit formulier toe.

ABP, Bijzondere Regelingen Defensie
Serviceteam Voorzieningen
Postbus 4490
6401 CZ Heerlen

U kunt ook uw declaraties indienen via onze app.

U kunt deze app gebruiken als u oorlog- of dienstslachtoffer bent en u van ABP-BRD toestemming heeft gekregen om gebruik te maken van medisch taxi vervoer.
Deze app is beschikbaar voor Android en IPhone toestellen.
Download de app en vraag via de button “brief aanvragen” een welkomstbrief aan met een persoonlijke QR code.

De voordelen voor u

• U kunt een rit aanvragen op het moment dat het u uitkomt
• Altijd een bevestiging via de app op het moment dat de aangevraagde rit is ingepland door DVVO
• Overzicht op alle ingeplande ritten tot 4 weken vooruit
• Makkelijk wijzigen of annuleren van een reeds aangevraagde rit
• De app onthoudt eerdere ritten tot 90 dagen voor een snellere rit-aanvraag
• De mogelijkheid tot opgave van uw persoonlijke wensen voor een rit
• Een contact button om rechtstreeks telefonisch contact op te nemen met ABP-BRD of DVVO


Hoe werkt het

1. Download de app in een van de appstores
2. Activeer de app met de QR-code uit de welkomstbrief
3. Controleer uw gegevens en beveilig de app met een persoonlijke pincode
4. Vanaf nu kunt u ritten aanvragen