Medische reiskosten

In sommige gevallen komt u in aanmerking voor een vergoeding van uw medische reiskosten of een onkostenvergoeding.

U komt in aanmerking voor een vergoeding van de medische reiskosten of een onkostenvergoeding als:

  • u in verband met invaliditeit of arbeidsongeschiktheid met dienstverband een zorgverlenende instelling bezoekt;
  • u voldoet aan een oproep van een zorgverlenende instelling in verband met uw klachten en u als militair heeft deelgenomen aan vredes- en humanitaire operaties;
  • u voldoet aan een oproep voor een geneeskundig onderzoek in verband met een verzoek om een (hogere) uitkering of (hoger) pensioen of voorzieningen/verstrekkingen.
    Dit geldt ook als u voorafgaande aan een levering van een voorziening, verstrekking of hulpmiddel bij een leverancier moet passen.

Wij vergoeden uw reiskosten als u reist met het openbaar vervoer (tweede klasse), eigen vervoer of een (rolstoel-)taxi als voor taxivervoer een medische indicatie bestaat. De vergoeding is altijd gebaseerd op de kortste route. 

Maakt u daarnaast noodzakelijke verblijfskosten (maaltijden of overnachtingen) dan kunnen deze ook worden vergoed. En als u inkomen misloopt op de dag van behandeling of medisch onderzoek, dan kunt u hiervoor een vergoeding ontvangen tot het maximumdagloon.

Kunt u niet alleen reizen? Als de zorgverlenende instelling aangeeft dat de aanwezigheid van een begeleider noodzakelijk is, vergoeden wij voor uw partner of begeleider dezelfde kostenposten als voor u.

Als u een declaratieformulier bij de behandelende instelling ontvangt of als u ons declaratieformulier heeft uitgeprint, laat de zorginstelling dan ondertekenen en stuur ons dit formulier toe.

ABP, Bijzondere Regelingen Defensie
Serviceteam Voorzieningen
Postbus 4490
6401 CZ Heerlen

U kunt ook uw declaraties indienen via onze app.