Geneeskundige verzorging

Een ongeval tijdens uw militaire dienst kan heel wat gevolgen hebben. De kosten van geneeskundige verzorging kunnen daar hoog bij oplopen.

Onder voorwaarden vergoeden wij deze kosten helemaal of voor een deel. Hoe groot deze vergoeding is hangt af van de aard van de aandoening, de periode waarín, en de omstandigheden waarónder u de aandoening opliep.

Veel voorkomende geneeskundige verstrekkingen

  • medicijnen, verbandmiddelen
  • hulpmiddelen zoals hoortoestellen, prothesen
  • fysiotherapie
  • tandheelkundige verstrekkingen