• Contact
Pensioen 1-2-3 logo

Pensioen 1-2-3: laag 1

Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. Pensioen 1-2-3 zet op een rij wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op mijnpensioenoverzicht.nl en op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht. Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u op onze pagina over beleggen.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 1. Hierin leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. Wilt u meer weten? In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen uit laag 1. In laag 3 vindt u juridische en beleidsmatige informatie van het ABP.

 

Ouderdomspensioen

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u vanaf uw AOW-leeftijd ouderdomspensioen.
Lees meer over uw pensioen

Nabestaandenpensioen

Komt u te overlijden dan krijgt uw partner nabestaandenpensioen.
Lees meer over nabestaandenpensioen voor uw partner

Nabestaandenpensioen voor kinderen

Komt u te overlijden? Dan krijgen uw kinderen nabestaandenpensioen.
Lees meer over nabestaandenpensioen voor uw kinderen

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan loopt uw pensioenopbouw gedeeltelijk door. U betaalt dan zelf geen premie meer.
Lees meer over arbeidsongeschiktheidspensioen

Reglement

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt?
Bekijk het pensioenreglement voor militairen

Drie pijlers

U bouwt op drie manieren pensioen op:
A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op svb.nl leest u meer over de AOW.
B. Pensioen bij ABP. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.
Lees meer over hoe u pensioen opbouwt

Middelloon

U bouwt pensioen op in de middelloonregeling voor militairen. U bouwt dan elk jaar een stukje pensioen op, gebaseerd op het salaris van dat jaar.

Opbouw

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele brutoloon, omdat u later ook nog AOW van de overheid krijgt. Het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt, heet 'franchise'. Op uw Uniform Pensioenoverzicht staat wat uw franchisebedrag en opbouwpercentage zijn.
Lees meer over het opbouwpercentage en de franchise

Premie

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Bij ABP betaalt u maximaal 30% van de premie en de rest betaalt uw werkgever. Vraag bij uw werkgever na hoeveel hij betaalt. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.
Lees meer over uw pensioenpremie

Waardeoverdracht

Verandert u van baan? Dan kunt u uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar ABP.
Lees meer over waardeoverdracht

Vergelijk

Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Met behulp van deze Pensioenvergelijker ziet u wat die verschillen zijn. En wat u straks wel en niet krijgt. Dat kan een reden zijn om aanvullende (pensioen)regelingen te treffen. Overweegt u een waardeoverdracht van uw oude pensioenfonds naar uw huidige? De Pensioenvergelijker kan helpen om de verschillen duidelijk te maken.

Extra pensioen

Wilt u extra pensioen opbouwen?
Lees meer over extra pensioen opbouwen

Nettopensioenregeling

U bouwt pensioen op over het salaris tot € 137.800. Verdient u meer, dan kunt u ervoor kiezen mee te doen aan de nettopensioenregeling.
Lees meer over de nettopensioenregeling

Extra ouderdomspensioen

Wilt u het nabestaandenpensioen voor uw partner, of een deel daarvan, ruilen voor extra ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan op moment van pensionering.
Lees meer over het ruilen van nabestaandenpensioen

Risico

De hoogte van uw pensioen staat niet vast.
Het is mogelijk dat uw pensioen niet met de prijzen meegroeit. De volgende factoren spelen daarbij onder meer een rol:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. Pensioen moet daardoor langer worden uitbetaald.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. ABP heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van beleggingen kunnen tegenvallen.
  • Lees meer over de financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad van ABP.

Lees meer over de risico's

Welvaartsvast

Waardevast pensioen

ABP probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen. Dit heet indexatie. Per jaar beoordeelt ABP of de pensioenen worden verhoogd. Indexatie is alleen mogelijk als de financiële positie van het fonds en de regels dit toelaten. ABP kan jaarlijks besluiten om de pensioenen volledig, gedeeltelijk of niet te verhogen. ABP betaalt verhogingen van de pensioenen deels uit beleggingsrendement en deels uit pensioenpremies. U heeft door eventuele eerdere verhogingen en de verwachtingen voor de komende jaren niet meteen recht op verhogingen in de toekomst.

Verhoging of verlaging van uw pensioen

ABP probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met de stijging van de prijzen. Dit noemen we indexatie. Dat kan alleen als ABP genoeg geld in kas heeft en als dit volgens de wettelijke regels mag. U heeft dus niet automatisch recht op een verhoging van uw pensioen. Op 1 januari 2024 zijn de pensioenen met 3,03% verhoogd. 

Lees meer over een waardevast pensioen

Tekort

Als er een tekort is, worden − indien nodig − één of meer van deze maatregelen genomen:

  • Uw pensioen groeit niet mee met de stijging van de prijzen.
  • Uw premie gaat omhoog.
  • Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval. In 2015, 2014, 2012 en 2011 verlaagden wij de pensioenen niet. In 2013 verlaagden wij de pensioenen met 0,5%. Deze verlaging is in 2014 ongedaan gemaakt.

Lees meer over de gevolgen van een tekort

Kosten

ABP maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

  • Kosten voor de administratie.
  • Kosten om het vermogen te beheren.

Lees meer over kosten

Waardeoverdracht

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.
Lees meer over het veranderen van pensioenuitvoerder

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Als u helemaal of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt.
Lees meer over arbeidsongeschikt worden

Samenwonen of trouwen

Als u gaat samenwonen, als u gaat trouwen of als u een geregistreerd partnerschap aangaat.
Lees meer over samenwonen en trouwen

Scheiden

Als u het samenwonen beëindigt. Of als u gaat scheiden of u geregistreerd partnerschap beëindigt.
Lees meer over het beëindigen van uw relatie

Buitenland

Als u naar het buitenland verhuist.
Lees meer over verhuizen naar het buitenland

Werkloos

Als u werkloos wordt.
Lees meer over de gevolgen van werkloos worden

Mijnpensioenoverzicht

Bekijk in elk geval één keer per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op mijnpensioenoverzicht.nl.
Lees meer over mijnpensioenoverzicht.nl

De keuzes die u kunt maken

Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid.
Lees meer over wat de keuzemogelijkheden betekenen voor uw pensioen

Vragen

Heeft u vragen of maakt u gebruik van de actie- en/of keuzemomenten, neem contact met ons op via het contactformulier.
Of neem op een andere manier contact met ons op