• Contact

Sectoroverleg Defensie

Lees wie mee bepaalt over de pensioenregeling voor militairen van ABP

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde, zeker ook voor militairen. Afspraken over de pensioenregeling worden gemaakt tussen de werkgevers en de vakbonden in de zogenoemde Pensioenkamer. Dit gebeurt na instemming van het Sectoroverleg Defensie.

In het Sectoroverleg Defensie kunnen Defensie en vakbonden tot op zekere hoogte afwijkende afspraken maken. Ook aanvullende afspraken, bijvoorbeeld over de hoogte van het pensioen bij invaliditeit of overlijden tijdens een vredesmissie. 

ABP voert als pensioenfonds voor onder andere de sector Defensie deze afspraken uit. De afspraken worden vastgelegd in het Pensioenreglement voor militairen

Het pensioenfonds is als beheerder van de pensioenen een belangrijke adviseur van het Sectoroverleg Defensie. In een uiterste geval dat een wijziging van de pensioenregeling praktisch niet uitvoerbaar is of tot ongewenste effecten leidt, kan ABP als pensioenfonds de uitvoering daarvan weigeren. Natuurlijk proberen het  bestuur van ABP en het Sectoroverleg Defensie dit samen te voorkomen. 

Het accepteren van wijzigingen in de pensioenregeling door ABP is een verantwoordelijkheid van het pensioenfonds. In dit proces spelen de Raad van Toezicht en het verantwoordingsorgaan (VO) van ABP geen rol.

Wel legt het bestuur van pensioenfonds ABP achteraf aan hen verantwoording af over het gevoerde beleid. Daarbij beoordelen de Raad van Toezicht en het verantwoordingsorgaan van ABP of de doorgevoerde wijzigingen inderdaad beheerst uitgevoerd kunnen worden. En of er geen groepen deelnemers zijn - zoals gepensioneerde militairen - die onbedoeld nadelige gevolgen ondervinden.