Vragen of u bent het ergens niet mee eens

question-step-b24c3caea1
Maak een keuze
final-step-5435af2d78

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over uw pensioen? Bel dan met onze klantenservice. Dat kan op maandag tot en met vrijdag van 8 tot 17.30 uur.  

Welk telefoonnummer u moet bellen, hangt af van uw situatie en uw vraag. U vindt onze telefoonnummers op www.abp.nl.

Op onze sociale media kanalen kunt u ook antwoorden op uw vragen vinden: 

  • Op Facebook, Instagram en LinkedIn houden we u op de hoogte van actualiteiten en algemene zaken rondom uw pensioen.
  • Via X melden wij het laatste nieuws over pensioen. U kunt ons hier ook vragen stellen.
  • U kunt ons ook een e-mail sturen of met ons chatten via ‘Service & Contact’.

U vindt ons ook op YouTube. Bekijk hier animaties en video’s over uw pensioen bij ABP. 

final-step-cd37229a19

Ben u het ergens niet mee eens?

Elke uiting van ontevredenheid, gericht aan ABP, zien wij als een klacht. Bijvoorbeeld over de toepassing van het pensioenreglement. Of over de manier waarop u door ons behandeld bent. Wij nemen in dat geval altijd contact met u op. En zorgen ervoor dat uw klacht netjes wordt behandeld. Dit gebeurt in drie stappen.

Stap 1: U neemt contact met ons op

Dit kan op vier manieren:

Telefonisch bereikt u ons via 045 - 579 60 70 op werkdagen van 8 tot 17.30 uur
Stuur ons een e-mail via ‘Service & Contact
chat via ‘Service & Contact
Of stuur een brief naar:

ABP Klachten
Postbus 4804
6401 JL Heerlen

Zet altijd uw adres, telefoonnummer, klantnummer en eventueel uw e-mailadres in de brief. U vindt uw klantnummer in MijnABP of op uw pensioenpost. MijnABP is uw persoonlijke online omgeving op abp.nl.

Stap 2: U krijgt altijd een reactie van ons

Als het voor de goede afhandeling van uw klacht nodig is bellen wij u op om uw klacht te bespreken. Meestal is dit binnen vijf werkdagen. We proberen uw klacht dan in één keer op te lossen.

Bent u niet tevreden over de manier waarop u door ons behandeld bent?

Binnen 2 weken na ontvangst laten wij u weten wanneer wij uw klacht afhandelen. Als we een telefonische afspraak met u maken over de afhandeltermijn dan bevestigen wij dit ook schriftelijk. Soms is er voor een goede behandeling van uw klacht meer tijd nodig. Dan spreken we met u samen af wanneer u van ons een reactie op uw klacht mag verwachten. U krijgt hier een bevestiging van. U ontvangt altijd een reactie op uw klacht.

Bent u het niet eens met een beslissing van ABP die is genomen op basis van het reglement?

Binnen 2 weken na ontvangst laten wij u weten wanneer wij uw klacht afhandelen. Als we een telefonische afspraak met u maken over de afhandeltermijn dan bevestigen wij dit ook schriftelijk. Wij doen ons best om u binnen een redelijke termijn een reactie te geven. Dit proberen we in ieder geval te doen binnen 12 weken nadat u uw klacht indiende. Toch kan het gebeuren dat u niet op tijd een antwoord van ons krijgt. Dan nemen we tijdig contact met u op.

Wij bekijken uw klacht altijd zorgvuldig en wij kunnen bij de beoordeling van uw klacht ook externe deskundigen om advies vragen. Soms hebben we nog extra informatie van u nodig. De behandeltermijn van 12 weken wordt dan verlengd met de tijd die u nodig heeft om de informatie naar ons toe te sturen.

De klachtenregeling van ABP vindt u hier.

Stap 3: als u het niet eens bent met onze reactie op uw klacht

·        Gaat uw klacht over de manier waarop ABP u behandelde?

Dan kunt u uw situatie voorleggen aan de burgerlijke rechter. Schrijf een brief naar:

Rechtbank Limburg burgerlijk recht/kanton Locatie Maastricht
Postbus 1989
6201 BZ Maastricht.

Aan een procedure bij de burgelijke rechter zijn kosten verbonden. In sommige gevallen kunt u die kosten onder voorwaarden (deels) vergoed krijgen. Bijvoorbeeld als u hiervoor een rechtsbijstandverzekering heeft die dit vergoedt of u aangesloten bent bij een vakbond die bereid is de kosten (deels) te betalen.

·        Gaat uw klacht over de toepassing van het pensioenreglement?

Dan kunt u uw situatie voorleggen aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP). Stuur een brief naar:

Varrolaan 100
3584 BW Utrecht.

Op abp.nl/oneens leest u wat GIP voor u kan doen. De Ombudsman Pensioenen is een onderdeel van GIP.

U kunt ook naar de burgerlijke rechter gaan. Stuur een brief naar:

Rechtbank Limburg burgerlijk recht/kanton Locatie Maastricht
Postbus 1989
6201 BZ Maastricht.

Aan een procedure bij de burgelijke rechter zijn kosten verbonden. In sommige gevallen kunt u die kosten onder voorwaarden (deels) vergoed krijgen. Bijvoorbeeld als u hiervoor een rechtsbijstandverzekering heeft die dit vergoedt of u aangesloten bent bij een vakbond die bereid is de kosten (deels) te betalen.

Onze hardheidsclausule

We voeren onze regels uit zoals we dat in dit reglement beschrijven. Als het reglement niet voorziet in uw situatie of als een precieze uitvoering volgens dit reglement tot een onbillijke uitkomst zou leiden, beslist het bestuur in de bedoeling van het reglement. Zo’n besluit kan alleen ten gunste van de deelnemer genomen worden.’