Gemoedsbezwaren

Als u gemoedsbezwaren heeft tegen iedere vorm van verzekering en daarom geen verzekeringen voor u zelf of voor anderen heeft gesloten, kunnen we besluiten dat u niet aan de pensioenregeling voor militairen hoeft mee te doen. In plaats daarvan moet u dan wel deelnemen aan een spaarregeling zonder verzekering. In dit onderdeel leest u hoe dat werkt.

Download het pensioenreglement

question-step-635bb380fe
Welke situatie is op u van toepassing?
question-step-30407873f8
Welke situatie is op u van toepassing?
final-step-30a2876b84

Wat moet u doen als u geen pensioen wilt?

 • Stap 1
  Vraag aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of u een zogenaamde “vrijstelling voor gemoedsbezwaren” kunt krijgen. De SVB noemt dit ook wel een “ontheffing wegens gemoedsbezwaren zoals afgegeven door de SVB”. 
 • Stap 2
  Stuur daarna uw verzoek met “vrijstelling voor gemoedsbezwaren” naar het ABP-bestuur. Schrijf in dit verzoek dat u geen verzekeringen wilt hebben omdat dit niet past bij uw levensovertuiging. Schrijf erbij dat u daarom ook helemaal geen verzekeringen heeft en ook geen pensioen wilt. Zet uw naam en uw handtekening onder dit verzoek.
 • Stap 3
  U krijgt een brief van ons terug. Daarin staat of wij het met uw verzoek eens zijn. Als wij het hiermee eens zijn, gaat u sparen. Als wij het hiermee niet eens zijn, moet u meedoen met de pensioenregeling voor militairen.
final-step-4e35e4c310

Hoe werkt het als u geen pensioen opbouwt, maar spaart?

Spaart u omdat een pensioen niet bij uw levensovertuiging past? Dan werkt dat zo:

 • U en het Ministerie van Defensie betalen iedere maand hetzelfde bedrag als bij een pensioen. Dit geld maken wij iedere maand over op uw spaarrekening bij ABP. 
 • Over uw spaargeld krijgt u rente. De rente op uw spaarrekening is de 25-jaars rente uit de Rentetermijnstructuur (RTS) per 31 december van het voorafgaande kalenderjaar zoals gepubliceerd door DNB voor pensioenfondsen. Wij maken deze rente een keer per jaar over op uw spaarrekening. 
 • U krijgt ieder jaar een opgave van ons. Daarin staat hoeveel u gespaard heeft en hoeveel rente u gekregen heeft.
final-step-f795bc0b17

Wanneer krijgt u spaargeld van ons?

 • Dat kan op zijn vroegst vanaf uw 60e en op zijn laatst vanaf uw 68e. Als u niets aangeeft is dat vanaf uw 68e.
 • Wij keren uw opgebouwde spaartegoed uit gedurende 15 jaar. Ieder jaar ontvangt u een deel.
final-step-abb7abc5a4

Wat gebeurt er als u overlijdt voordat u het spaargeld gekregen heeft?

Als dat gebeurt, betalen we het spaargeld dat we van u hebben aan uw partner.

 • Vanaf de dag dat u overlijdt, betalen wij elk jaar aan uw partner het opgebouwde spaartegoed uit. Dit doen we 15 jaar lang. Ieder jaar ontvangt uw partner een deel.
 • U heeft geen partner of uw partner overlijdt na u en u heeft een of meer kinderen onder 25 jaar? (zie het onderdeel U heeft kinderen):
  • op basis van het bedrag dat er nog is op het moment van overlijden stellen we nieuwe vaste jaarlijkse bedragen vast die we aan de wezen gaan betalen;
  • we betalen vanaf dat moment het overgebleven spaartegoed aan uw kinderen onder 25 jaar;
  • we betalen jaarlijks bedragen. We berekenen de bedragen tot het eind van de maand waarin uw kind 25 wordt.
 • U heeft geen partner of uw partner overlijdt na u en u heeft geen kinderen onder 25 jaar? 
  • We betalen het overgebleven gespaarde bedrag in een keer uit aan uw erfgenamen.
final-step-4e1f35195f

Wat gebeurt als u overlijdt nadat wij uw spaartegoed zijn gaan uitkeren?

 • We betalen de jaarlijkse bedragen op dezelfde manier uit aan uw partner. Dit doen we voor de resterende tijd van de oorspronkelijke 15 jaar. 
 • U heeft geen partner, maar wel een of meer kinderen onder 25 jaar:
  • op basis van het bedrag dat er nog is op moment van overlijden van uw partner bepalen we de nieuwe vaste bedragen die we aan de wezen gaan betalen;
  • we betalen uit aan uw kinderen onder 25 jaar;
  • we berekenen bedragen tot het eind van de maand waarin uw kind 25 wordt.
 • Uw partner overlijdt na u en u heeft kinderen onder 25 jaar?
  • We berekenen de uitkering opnieuw en betalen deze tot het eind van de maand waarin uw kind 25 wordt.
 • U heeft geen partner of uw partner overlijdt na u en u heeft geen kinderen onder 25 jaar?
  • We betalen het overgebleven gespaarde bedrag in een keer uit aan uw erfgenamen.
final-step-af3b9058e9

U heeft een vrijstelling

Geldt een vrijstelling voor altijd?

Uw vrijstelling is voor onbepaalde tijd. We trekken de vrijstelling in als:

 • er bij u geen sprake meer is van gemoedsbezwaren;
 • u niet meer aan de voorwaarden voldoet;
 • u dat zelf aan ons verzoekt.

Wij trekken uw vrijstelling in. Wat gebeurt er met uw spaartegoed?
Als wij de vrijstelling intrekken zetten wij uw spaartegoed om in pensioen.