• Contact
Opwerken van marinemensen uit Letland op ex Hr.Ms.Harlingen, 25 januari 2007

Militair InvaliditeitsPensioen

Bent u als gewezen militair invalide als gevolg van buitengewone omstandigheden (zoals een uitzending of oorlogssituatie), dan heeft u mogelijk recht op een Militair InvaliditeitsPensioen.

Daar zijn voorwaarden aan verbonden:

  • U was beroepsmilitair, reservist of dienstplichtig militair.
  • Uw aandoening of gebrek heeft te maken met de uitoefening van de militaire dienst.
  • De mate van uw invaliditeit is 10% of meer.

Zolang u invalide bent, ontvangt u invaliditeitspensioen. Houd er rekening mee dat wij dit pensioen herberekenen als u 65 jaar wordt. Bent u daarnaast ook arbeidsongeschikt, dan heeft u mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen.

Heeft u recht op een Militair InvaliditeitsPensioen? Mogelijk heeft u ook recht op een ‘bijzondere invaliditeitsverhoging’. De hoogte van de verhoging is afhankelijk van:

  • Wanneer u bent ontslagen.
  • De mate van invaliditeit (door een arts vastgesteld).
  • Of een daling van het invaliditeitspercentage is te verwachten.

Laat het ons per brief weten als u denkt in aanmerking te komen voor het Militair InvaliditeitsPensioen. Beschrijf uw klachten en geef ook aan waarom u denkt voor de uitkering in aanmerking te komen. Wij kijken dan of u er recht op heeft. We bekijken tegelijkertijd of u recht heeft op de bijzondere invaliditeitsverhoging.

Stuur uw brief naar:
ABP BRD
Postbus 4804
6401 JL Heerlen

Dan stopt het Militair InvaliditeitsPensioen. Uw partner en kinderen ontvangen wel nabestaandenpensioen: Bijzonder Militair NabestaandenPensioen. Ook krijgen zij een overlijdensuitkering. Dit is twee keer het maandbedrag van het invaliditeitspensioen. Het brutobedrag betalen we netto uit.