Voorzieningen

U loopt tijdens de militaire dienst een verwonding of ziekte op die leidt tot een blijvende aandoening.

 

Als deze dienstverbandaandoening een gevolg is van werk onder buitengewone omstandigheden (zoals een uitzending of oorlogssituatie) dan heeft u mogelijk recht op voorzieningen. Is uw dienstverbandaandoening al van voor 1 januari 1998? Dan maakt het geen verschil of het onder buitengewone omstandigheden gebeurde of niet.

De meest voorkomende voorzieningen zijn:

 • vervoer
 • rolstoelen
 • conditietraining
 • aangepaste fiets
 • hobby en ontspanning
 • aanpassen woning of verhuizing
 • uitgaven voor huishoudelijke hulp

Stuur ons een e-mail of een brief waarin u aangeeft welke voorziening u nodig heeft en waarom. Houd er rekening mee dat u een medisch of arbeidskundig onderzoek krijgt.

Ons adres:

ABP Bijzondere Regelingen Defensie
Serviceteam Voorzieningen
Postbus 4490
6401 CZ Heerlen

U kunt door uw dienstverbandaandoening niet meer met het openbaar vervoer reizen. Dan heeft u meestal recht op een vervoersvoorziening.
Dit kan zijn:

 • Een financiële tegemoetkoming in de kosten voor gebruik van een eigen auto, een (rolstoel)taxi of vervoer door derden.
 • Financiële hulp bij de aanschaf van een auto.
 • Een financiële tegemoetkoming in de kosten van autorijlessen of proef- en gewenningslessen.
 • Een vergoeding van de kosten voor noodzakelijke auto-aanpassingen en keuringskosten die daarmee verband houden.
 • Een vergoeding van de kosten voor een gehandicaptenparkeerplaats of Europese parkeerontheffing.
 • Een vergoeding van de kosten bij verlenging van het rijbewijs in verband met invaliditeit.

De eerste twee zijn afhankelijk van uw bruto-inkomen.