Veteranenloket

Nederlandse veteranen, oorlogs-, dienstslachtoffers en hun relaties hebben ook na hun diensttijd recht op optimale zorg en dienstverlening. Die krijg je via het Veteranenloket van het Nederlands Veteraneninstituut (NLVi).

Het Veteranenloket biedt toegang tot zorg en dienstverlening van het ministerie van Defensie, het Nederlands Veteraneninstituut, het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) en het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Wij werken nauw samen met NLVi. 

Zodra u bij het Veteranenloket bent aangemeld krijgt u een zorgcoördinator toegewezen.

 

Wat doet een zorgcoördinator?

De zorgcoördinator begeleidt u zolang dat nodig is. Hij coördineert voor u de hulpverlening bij het aanvragen van een uitkering of voorziening. Ook biedt hij ondersteuning bij het vinden van ander werk. De zorgcoördinator probeert u in overleg met andere deskundigen te helpen. Zodat u maatschappelijk en privé zo goed mogelijk kunt functioneren. 

 

Zorg na ontslag?

Krijgt u als militair met een dienstverbandaandoening ontslag? Dan draagt de re-integratiebegeleider van Dienstencentrum Re-Integratie (DCR) van Defensie, in overleg met u, uw dossier persoonlijk over aan een zorgcoördinator bij het NLVI.

 

Contact met het Veteranenloket?

Wilt u meer informatie? Bel 088 334 00 00.

Wij zijn er voor militaire oorlogs- en dienstslachtoffers. U kunt bij ons terecht voor:

  • medische beoordelingen
  • acute noodhulp
  • tijdelijke inkomensvoorziening
  • uitkeringen/pensioenen
  • reis- en verblijfkosten
  • bijzondere voorzieningen
  • geneeskundige verstrekkingen
  • schuldhulpverlening

 

Hoe werkt het?

Bent u als militair langer dan een half jaar ziek? Het Dienstencentrum Re-integratie (DCR) van Defensie begeleidt u dan tot aan het ontslag. De begeleiding tijdens uw ziekteperiode is gericht op herstel en re-integratie binnen Defensie. Lukt dit toch niet? En bent u daarna definitief dienstongeschikt? Dan volgt ontslag.


Is er sprake van een dienstverbandaandoening? Dan meldt Defensie u aan bij ABP. Heeft u later (alsnog) behoefte aan zorg? Dan kunt u zich ook rechtstreeks bij ABP melden. Als u veteraan of dienstslachtoffer bent, loopt de aanmelding meestal via het Veteranenloket. Zij leiden de aanmelding door naar ABP. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met ABP.