• Contact

Schuldhulpverlening als u financiele problemen heeft

Als u uw financiële problemen niet meer zonder hulp kunt oplossen, kunt u via uw eigen gemeente terecht bij lokale schuldhulpverlening. Als u een dienstverbandaandoening heeft, kunt u voor schuldhulpverlening ook een beroep doen op ABP.

 

U kunt bij ons terecht voor:

  • advies, zodat u bijvoorbeeld beter inzicht krijgt in uw financiële situatie.
  • ondersteuning, zodat u waar mogelijk een regeling met uw schuldeisers kunt treffen.
  • tijdelijke begeleiding, zodat u op termijn weer zelfstandig uw financieel beheer kunt doen.

Samen met u en Kredietbank Limburg bekijken we wat voor u een passende oplossing is. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie bieden wij u de mogelijkheid om door middel van een voorschot op uw Militair InvaliditeitsPensioen uw schuldeisers volledig te betalen. Dit voorschot betaalt u dan terug in maximaal 36 maanden en niet in 18 maanden zoals gebruikelijk in de lokale schuldhulpverlening. 

Is een volledige betaling niet meer mogelijk? Dan bekijken we de mogelijkheid om door tussenkomst van Kredietbank Limburg een voorstel aan uw schuldeisers te doen. Op basis van een voorschot op uw Militair InvaliditeitsPensioen bieden we schuldeisers dan aan direct een deel van de schulden te betalen tegen kwijtschelding van het restant van de schulden. Accepteren al uw schuldeisers dit bod? Dan betalen wij het overeengekomen bedrag direct aan uw schuldeisers uit. Het voorschot betaalt u dan eveneens terug in maximaal 36 maanden.

Voor schuldhulpverlening door ABP moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • U heeft een dienstverbandaandoening.
  • Uw financiële situatie is problematisch. 
  • Uw financiële situatie vormt een belemmering voor een succesvolle behandeling van uw aandoening, zorgt voor verergering van uw aandoening of belemmert re-integratie naar (betaald) werk of resocialisatie. 
  • Uw financiële situatie is niet het gevolg van crimineel of frauduleus handelen. 
  • U bent gemotiveerd om bestaande schulden te betalen en het ontstaan van nieuwe schulden te vermijden. Dat blijkt uit: het accepteren van een budgetcoach, budgetbeheerder of bewindvoerder, het accepteren van een behandeling tegen een eventuele verslaving, het volledig openheid geven in uw financiële situatie, bijvoorbeeld uw bankafschriften of uw registratie bij Bureau Kredietregistratie te Tiel, 
  • U heeft nog niet eerder een beroep op schuldhulpverlening door tussenkomst van ABP gedaan. 
  • U moet in staat zijn om het voorschot op uw Militair InvaliditeitsPensioen in principe binnen maximaal 60 maanden aan ABP terug te betalen.