Privacy en het gebruik van uw gegevens door ABP BRD

Stichting Pensioenfonds ABP voert in opdracht van het Ministerie van Defensie de in het Mandaatbesluit uitvoering defensiespecifieke uitkeringsregelingen 2017 (verder: Mandaatbesluit 2017) uit. ABP heeft de uitvoering van die regelingen uitbesteed aan Bijzondere Regelingen Defensie (verder: BRD) van APG. De Staatssecretaris van Defensie is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens door ABP BRD.
Om de in het Mandaatbesluit 2017 genoemde regelingen voor u uit te kunnen voeren, hebben we gegevens van u nodig. Persoonsgegevens. Bijvoorbeeld waar u woont, hoeveel bezoldiging u kreeg en wat uw rekeningnummer is. Maar ook gegevens met betrekking tot uw gezondheid. Of gegevens die u bij ons achterlaat als u onze website bezoekt of van onze app gebruik maakt. Deze gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken (in één woord: verwerken) we. Net als u vinden we het belangrijk dat uw gegevens bij ons veilig zijn. En dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Daarom hebben we afspraken gemaakt over hoe we uw gegevens verwerken. Deze afspraken staan in deze privacyverklaring. We houden ons hierbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming, kortweg AVG en alle andere van toepassing zijnde wetten en besluiten.