Heeft u een brief naar ABP gestuurd over te veel ingehouden werknemerspremie?

U kunt dit bericht als ontvangstbevestiging beschouwen. Omdat wij in deze kwestie niets voor u kunnen betekenen, ontvangt u geen persoonlijke reactie van ons. ABP voert de pensioenregeling uit, maar staat buiten de afspraken tussen uw werkgever en de vakbonden over de verdeling van de premie.

Als u werkt bij het Ministerie van Defensie, dan bouwt u pensioen op bij ABP. U betaalt hier pensioenpremie voor. Uw werkgever houdt de pensioenpremie in op uw salaris en draagt deze premie samen met het deel dat de werkgever betaalt, af aan ABP. ABP voert de pensioenregeling uit.

Hoogte premie

ABP bepaalt de premie die moet worden betaald voor uw pensioenregeling. Uw werkgever en de vakbonden bepalen samen welk deel van de premie u betaalt en welk deel uw werkgever betaalt. Voor een vraag over de hoogte van uw ingehouden premie, kunt u contact opnemen met uw werkgever.

Verjaringstermijn afdracht premie

ABP ontvangt brieven over de zogenoemde koppelafspraak in de pensioenregeling voor militairen. Deze brieven worden aan het Ministerie van Defensie en aan ABP gestuurd. Met als doel de verjaring te stoppen van een claim om eventueel te veel ingehouden premie terug te krijgen. Ook wel stuiten van die verjaring genoemd. In de brieven wordt gezegd dat op het salaris van militairen in het verleden door de werkgever te veel premie is ingehouden. ABP ontvangt de volledige premie voor de pensioenregeling van uw werkgever. ABP heeft er geen invloed op hoeveel van de premie de werkgever inhoudt op uw salaris. Het heeft daarom geen zin om ABP een brief te sturen die het doel heeft de verjaring van de claim te stoppen. Als u wilt proberen premie terug te krijgen of als u de verjaring van de claim wilt stoppen, dan kunt u daarvoor terecht bij uw werkgever.

Op 30 mei 2023 heeft de rechter in een procedure tussen een aantal belanghebbenden en de Nederlandse Staat bepaald dat niet gebleken is dat te veel premie is ingehouden. Meer informatie hierover hebben wij niet omdat ABP, zoals we hierboven hebben uitgelegd, geen rol heeft bij dit onderwerp.