• Contact

Situaties waarin u geen pensioen ontvangt

Wij keren geen partner- of wezenpensioen uit: Als de rechter uw (ex-)partner veroordeeld heeft omdat hij u opzettelijk om het leven heeft gebracht of daaraan medeplichtig is, dan krijgt uw (ex-)partner geen partnerpensioen. Dit geldt ook als de rechter uw kind veroordeeld heeft omdat hij u opzettelijk om het leven heeft gebracht of daaraan medeplichtig is. Dan krijgt het betreffende kind geen wezenpensioen. Let op! Er zijn meer situaties waarin wij geen partner- of wezenpensioen uitkeren. Bijvoorbeeld als u gaat samenwonen en dat niet aan ons doorgeeft, dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen.

Download hier het pensioenreglement