• Contact

Waardeoverdracht

Wilt u de waarde van uw ABP-pensioen meenemen naar een andere pensioenuitvoerder? Of andersom: wilt u de waarde van een ander pensioen meenemen naar uw ABP-pensioen? Dit heet waardeoverdracht. Bij waardeoverdracht volgen wij de regels van de Pensioenwet.

Download het pensioenreglement

question-step-7669d203e3
Waar wilt u meer over weten?
final-step-a9f8a9e9a0

Heeft u pensioen opgebouwd bij ABP?

U kunt uw pensioen meenemen in deze situaties:

  1. U heeft pensioen opgebouwd bij een andere pensioenuitvoerder. U gaat als militair werken en u bouwt pensioen op bij ABP. U wilt de waarde van het andere pensioen meenemen naar ABP. 
  2. U heeft pensioen opgebouwd bij ABP. U gaat werken bij een andere werkgever en u bouwt pensioen op bij een andere pensioenuitvoerder. U wilt de waarde van uw ABP-pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.
final-step-20efe23a97

Wat moet u doen om uw pensioen mee te nemen?

Geldt deze situatie voor u? En wilt u de waarde van uw pensioen meenemen? U regelt dit via mijnwaardeoverdracht.nl of met het formulier op onze website. Uw partner moet ook schriftelijk akkoord geven. Als de hoogte van uw pensioen bij een andere pensioenuitvoerder lager is dan € 592,51 bruto per jaar, draagt die pensioenuitvoerder uw pensioen mogelijk automatisch naar ABP over. Is deze situatie van toepassing op u? Vraag dit dan na bij de andere pensioenuitvoerder. 

final-step-b6bd71586d

Hoe werkt het als u uw opgebouwde pensioen van uw vorige werkgever wilt meenemen naar ons?

Uw vorige pensioenuitvoerder bepaalt de waarde die u meekrijgt. Hiermee berekenen wij wat wij toevoegen aan uw ouderdomspensioen, het partnerpensioen en het wezenpensioen. Gaat u hiermee akkoord? Dit verwerken wij dan in uw opgebouwd pensioen. In MijnABP vindt u uw totale pensioen, inclusief het pensioen dat u heeft meegenomen. Via mijnwaardeoverdracht.nl kunt u ook de vergelijking tussen uw verschillende pensioenen zien. 

final-step-8bc19a0d68

Kunt u uw pensioen altijd meenemen?

Nee, de Pensioenwet staat overdracht in een aantal gevallen (tijdelijk) niet toe. Bijvoorbeeld als de financiële situatie van de pensioenuitvoerder dit niet toestaat.

final-step-20f67f54c1

Collectieve waardeoverdracht

Gaat u niet individueel over naar een andere pensioenuitvoerder? Bijvoorbeeld door een fusie of overname. Dan is individuele waardeoverdracht niet mogelijk. Het meenemen van uw pensioen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder is in dat geval alleen mogelijk op basis van een collectieve waardeoverdracht. Uw werkgever kan uw oude en nieuwe pensioenuitvoerder vragen om daaraan mee te werken.

final-step-e6bc48ed5c

Overdracht als u overstapt naar de regeling voor militairen

U stopt als militair en u gaat bij een andere ABP-werkgever of als burger bij het Ministerie van Defensie werken? Dan geldt voor u het pensioenreglement van ABP. Wij rekenen uw opgebouwde militair pensioen om naar pensioen in het pensioenreglement van ABP. Wij informeren u hierover. Wilt u niet dat we omrekenen? Dan kunt u dit aan ons doorgeven. Dit kan totdat u met pensioen gaat. Uw partner moet hiermee instemmen. Als wij niet omrekenen krijgt u twee pensioenen van ABP. Ook kan het nadelig zijn voor uw partnerpensioen omdat uw partner geen recht meer heeft op partnerpensioen bij overlijden voor 65 jaar over diensttijd voor 1 januari 2018.

final-step-453201481e

Heeft u pensioen opgebouwd bij ABP?

Wilt u de waarde van uw pensioen meenemen naar een andere pensioenuitvoerder? Dan kunt u dit doorgeven aan de pensioenuitvoerder waar u nu pensioen opbouwt. 

In dat geval vervallen al uw aanspraken bij ABP. U krijgt dan géén pensioen en verhogingen meer van ABP, maar van uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Let op! Als de hoogte van uw pensioen minder is dan € 592,51 maar meer dan € 2,- bruto per jaar dan draagt ABP uw pensioen automatisch over naar de pensioenuitvoerder waar u pensioen opbouwt. U hoeft hier zelf niets voor te doen. U krijgt hierover een brief van ons. Daarin leest u ook wat u moet doen als u niet wil dat ABP uw pensioen automatisch overdraagt.

De nieuwe regels voor pensioen. Wat betekent dit voor u?

Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld u ook aan voor de nieuwsbrief!