• Contact

Vaststelling pensioenreglement

De werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties zoals die zijn vermeld in de WPA bepalen de inhoud van de pensioenregeling na voorafgaande instemming of op initiatief van het sectoroverleg Defensie. Die pensioenregeling leggen wij vast in het pensioenreglement. Het bestuur stelt het pensioenreglement vast. Het bestuur is ook bevoegd om aanvullende regels te maken over de uitvoering van de regeling voor zover dat past binnen de afspraken die werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties over de pensioenregeling gemaakt hebben.

Download het pensioenreglement