• Contact

U wilt meer of minder pensioen

U kunt uw ouderdomspensioen en partnerpensioen verhogen of verlagen. Dat kan op een aantal manieren. Combinaties zijn ook mogelijk.

  • U wilt meer ouderdomspensioen en geen partnerpensioen
    U ruilt het hele partnerpensioen in voor een hoger ouderdomspensioen.
  • U wilt eerst een hoger pensioen en later een lager pensioen. Of andersom.
    U kiest tijdelijk voor een hoger of lager pensioen, of andersom.

Hieronder leggen we dit uit.

Wanneer kunt u kiezen om partnerpensioen te ruilen?

U kunt uw ouderdomspensioen verhogen door hiervoor het partnerpensioen te ruilen. Wij kunnen dit pas voor u regelen als uw partner ons hiervoor toestemming heeft gegeven. 

U kunt hiervoor kiezen op het moment dat u met pensioen gaat. Als u gedeeltelijk met pensioen gaat, kunt u voor dat gedeelte een keuze maken. Als u daarna volledig met pensioen gaat kunt u voor dat nieuwe gedeelte ook weer een keuze maken. 

Let op! Als u ervoor kiest om het partnerpensioen te ruilen, kunt u dat later niet meer veranderen.

Wat als u geen partner heeft?

Ook als u geen partner heeft, kunt u uw eigen pensioen verhogen door het partnerpensioen te ruilen. We regelen dit voor u op het moment dat u met pensioen gaat. Wij vragen u dan dit te bevestigen.

Wat gebeurt er met uw ouderdomspensioen als u ruilt?

Kiest u ervoor om het partnerpensioen te ruilen voor ouderdomspensioen? Dan rekenen we opnieuw uit hoeveel pensioen u krijgt. We gebruiken hiervoor de rekenregels die in bijlage 1 Tabellenboek van dit reglement staan. Daar staat ook een rekenvoorbeeld. 

In MijnABP kunt u ook zelf berekenen hoeveel pensioen u krijgt als u het partnerpensioen ruilt.

Wanneer kunt u het partnerpensioen niet ruilen?

  • U heeft er bij uw scheiding voor gekozen het pensioen te splitsen of te verdelen (verevenen). Dit deel kunt u niet ruilen.
  • Uw pensioen is lager dan de afkoopgrens. Dit is een bedrag dat de overheid elk jaar vaststelt. Is uw pensioen lager dan dit bedrag, dan mogen we uw totale pensioen in één keer uitbetalen.

Wanneer kunt u kiezen voor tijdelijk een hoger of lager pensioen?

Als u met pensioen gaat, krijgt u iedere maand hetzelfde bedrag aan pensioen. Wilt u de eerste jaren een hoger pensioen en later een lager pensioen? Of andersom? Dan kan dat. Dit zijn de regels:

  • U kunt hiervoor kiezen op het moment dat u met pensioen gaat.
  • We kijken naar het hoogste en het laagste pensioen dat u kiest. Het laagste bedrag moet minimaal 75% zijn van het hoogste bedrag. Maakt u gebruik van de mogelijkheid om voor uw AOW-leeftijd met pensioen te gaan? Het pensioen dat we gebruiken om de AOW te overbruggen telt dan niet mee voor deze berekening.

Let op! Als uw ouderdomspensioen is ingegaan, kunt u de verhoging of verlaging niet meer veranderen.

Wat gebeurt er met uw pensioen?

Kiest u ervoor om uw pensioen tijdelijk te verhogen of te verlagen? Dan berekenen we opnieuw hoe hoog uw pensioen wordt. We gebruiken hiervoor de rekenregels die in bijlage 1 Tabellenboek van dit reglement staan. Daar staat ook een rekenvoorbeeld.

Wat gebeurt er met het partnerpensioen en wezenpensioen?

Het partnerpensioen en het wezenpensioen veranderen niet.