Kunt u kiezen voor oDER of nDER?

Valt u onder het overgangsrecht? Dan kunt u terug naar de oude Diensteinderegeling. Dat betekent dat u dan kiest voor:

  • de oude ontslagleeftijd,
  • dat het pensioen ingaat op 65 jaar en
  • dat u recht heeft op de AOW-gat compensatie.

Militairen die vallen onder het overgangsbeleid kunnen tot uiterlijk 3 jaar voor de voor de militair geldende datum leeftijdsontslag op grond van de oDER een eenmalige keuze maken om in de nieuwe diensteinderegeling te blijven of toch eerder met ontslag willen onder de oude diensteinderegeling.

Hoe kunt u deze keuze maken?

Om die keuze te kunnen maken is er door Defensie een rekentool oDER/nDER ontwikkeld om zelf een berekening te maken. De uitkomsten van de rekentool geven een goede indicatie van de toekomstige inkomenssituatie (zowel bruto als netto). 

De rekentool is te vinden op intranet van Defensie, startpagina P&O, Dienstverband, Einde dienstverband, Diensteinderegeling. Daarnaast is het mogelijk om een persoonlijke berekening aan te vragen vanaf 4 jaar voorafgaand aan de oDER-ontslagdatum. Voor het aanvragen van een berekening kan een mail worden gestuurd naar odernder@mindef.nl

Meer informatie over de diensteinderegeling vindt u op de de intranetpagina diensteinderegeling van Defensie. Ga naar de startpagina P&O, Dienstverband, Einde dienstverband, Diensteinderegeling of kijk op de site van Defensie.

Wat ziet u op het uniform pensioenoverzicht (UPO)?

Voor actieve militairen kon tot voor kort op het UPO geen rekening worden gehouden met de gemaakte keuze. Vanaf 2024 is dit wel mogelijk. Defensie geeft aan ABP nu periodiek door wie de keuze voor oDER hebben gemaakt. Heeft u die de keuze voor oDER gemaakt, dan ziet u dit terug op het UPO volgend op het jaar waarin u de keuze maakte.