Compensatie AOW-hiaat

Defensie compenseert het gemis aan inkomen tot 100%.

Vanaf 2022 noemen wij deze compensatie op uw jaaropgave ‘RVU-uitkering’. De afkorting RVU staat voor Regeling Vervroegde Uittreding.

AOW-hiaat

De overheid verhoogde de AOW-leeftijd waardoor de AOW niet meer direct volgt op bijvoorbeeld een wachtgeld- of UGM-uitkering. Dit is het AOW-hiaat, ook AOW-gat genoemd. Defensiemedewerkers missen hierdoor tussen hun 65ste en de AOW-leeftijd een stuk inkomen. Defensie compenseert dit.

Wat houdt de AOW-hiaatcompensatie in?

Defensie compenseerde in het verleden tot 90% van de ‘gerechtvaardigde aanspraak.’ De compensatie is ondertussen 100% van de gerechtvaardigde aanspraak. Deze wordt uitgekeerd vanaf het moment dat recht bestaat op de compensatie.

U kunt op de site van Defensie vinden hoe Defensie de financiële gevolgen van de opgehoogde AOW-leeftijd compenseert.

Voor wie geldt deze regeling?

Medewerkers van Defensie die op of na 1 januari 2013 een uitkering (hebben) ontvangen vanwege leeftijdsontslag (UGM), functioneel leeftijdsontslag (FLO), arbeidsongeschiktheid of overtolligheid (wachtgeld of BWW), een GMI-uitkering of in het verleden een VUT/FPU-uitkering, en die eindigt of eindigde op 65 jaar, komen in aanmerking voor compensatie.
De militairen in de nieuwe Diensteinderegeling hebben geen AOW-hiaat meer.

Wat betekent dit voor u?

Medewerkers die onder de oude diensteinderegeling vallen houden een AOW-hiaat. Zij gaan de compensatie op termijn ook ontvangen. 

Hoogte van het bedrag

De maandelijkse verhoging en de nabetaling zijn voor iedereen anders. Als u in aanmerking komt voor de verhoogde compensatie dan informeren wij u persoonlijk over het bedrag.

Uitbetaling via ABP

ABP voert de uitbetaling van de AOW-hiaatcompensatie uit voor Defensie.

'Dit is het bedrag van de gecombineerde netto pensioen- en AOW-uitkeringen die bij 65 jaar zouden zijn uitgekeerd als de AOW-leeftijd en pensioenleeftijd nog steeds 65 jaar zouden zijn geweest.' De gerechtvaardigde aanspraak bestaat dus uit het bedrag aan ABP-ouderdomspensioen- en AOW-uitkering op netto basis bij elkaar opgeteld, als de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd nog 65 zou zijn.

 

Het bedrag van de daadwerkelijke uitbetaling kan afwijken van het bedrag dat is opgenomen in de brief die u ontvangt van ABP. Dit komt doordat we standaard loonheffingskorting toepassen. Daarnaast is er in de opgave geen rekening gehouden met persoonlijke inhoudingen op uw pensioen.

Heeft u op dit moment een AOW-hiaatcompensatie, dan kan het bedrag nog veranderen. Dit heeft te maken met toekomstige wijzigingen in AOW-bedrag, belastingtarieven en indexatie.

De nieuwe diensteinderegeling voor militairen kent geen AOW-hiaat.

De AOW-leeftijd gaat vanaf 1 januari 2020 minder snel omhoog dan eerder werd afgesproken. In 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 7 maanden, in 2023 66 jaar en 10 maanden en vanaf 2024 67 jaar. De AOW-leeftijd blijft vanaf 2025 gekoppeld aan de levensverwachting.

Ga voor meer informatie naar Startpagina P&O, Salaris en Vergoedingen, Pensioen, AOW en Sociale zekerheid, AOW-gat of maak gebruik van deze link. Op de intranetpagina kunt u ook een rekentool vinden.