• Contact
LCRM drills in Plymouth UK

Bijzonder Militair NabestaandenPensioen

Als u overlijdt, krijgen uw partner en kinderen mogelijk Bijzonder Militair NabestaandenPensioen.

Bent u beroepsmilitair, reservist of dienstplichtig militair (geweest)? Als u ten gevolge van uw werk voor Defensie overlijdt, ontvangen uw nabestaanden Bijzonder Militair NabestaandenPensioen. Zij ontvangen dit ook als u Militair InvaliditeitsPensioen ontvangt, en dán overlijdt. Nabestaandenpensioen is hetzelfde als partnerpensioen.

Uw partner ontvangt nabestaandenpensioen. Maar ook uw kinderen, zolang die jonger zijn dan 25 en geen officiële partner hebben. Het maakt geen verschil of uw kinderen uw eigen kinderen zijn, geadopteerd zijn, of dat zij uw pleeg- of stiefkinderen zijn.

Bij de hoogte van uw uitkering spelen twee factoren een rol:

  • Of u ten gevolge van uw werk overlijdt.
  • Of u overlijdt als gevolg van de dienstverbandaandoening waarvoor u een Militair InvaliditeitsPensioen ontvangt.

Uw partner ontvangt de uitkering levenslang, maar deze kan wel lager worden als uw partner opnieuw trouwt. Dit geldt ook voor een geregistreerd partnerschap of als uw partner een nieuwe partner aanmeldt bij ABP.

Als u op het moment van overlijden al een pensioen ontvangt, krijgt uw partner een extra uitkering van twee maal uw (maandelijkse) brutopensioen. Dit bedrag betalen wij netto uit. Heeft u geen partner, dan gaat deze uitkering naar uw kinderen, zolang ze jonger zijn dan 25 jaar.