Uw werknemer gaat trouwen of samenwonen

  • Als uw werknemer een partner heeft, komt deze mogelijk in aanmerking voor partnerpensioen.
  • Afhankelijk van de soort relatie moet uw werknemer hier zelf iets voor regelen.

U of uw werknemer hoeven niets te doen, zolang uw werknemer in Nederland woont. ABP krijgt automatisch van de gemeente bericht als uw werknemer getrouwd is of een geregistreerd partnerschap aangaat. De partner komt dan automatisch in aanmerking voor partnerpensioen.

Woont uw werknemer in het buitenland?

Dan moet dit worden doorgeven aan ABP. Geef ook aan ons door met welke naam hij aangesproken wilt worden. Uw werknemer doet dit door een brief met een kopie van de (Engelse of Nederlandse) huwelijksakte te sturen naar: 

ABP Service Verzekerden
Postbus 4806
6401 JL Heerlen

Woont uw werknemer ongehuwd samen, zonder geregistreerd partnerschap? Dan kan hij zijn partner via MijnABP aanmelden voor ABP NabestaandenPensioen. Zo laat hij zijn partner goed verzorgd achter als hij overlijdt. Lees meer over de voorwaarden die gelden om een partner aan te melden.

Hulp nodig?