Pensioen aanvullen: wie regelt wat?

Uw werknemer vraagt zijn extra pensioenopbouw zelf aan bij ABP, behalve bij ABP ExtraPensioen. Daarvoor hoeft hij alleen de fiscale ruimte bij ABP op te vragen. Wat moet er verder geregeld worden? En vooral: wie regelt wat? We zetten het voor u op een rijtje.

ABP ExtraPensioen

Uw werknemer vraagt bij ABP een opgave van de fiscale ruimte op en geeft die aan u door. Hierin staat hoeveel de werknemer mag inleggen en hoe dit werkt. Vervolgens stort u als werkgever het geld op de rekening van ABP (maandelijks of jaarlijks): 

  • U kunt het bedrag overmaken naar de ABN AMRO in Heerlen, rekeningnummer NL57ABNA0593495004, t.n.v. Stichting Pensioenfonds ABP. 
  • Vermeld bij de omschrijving een code, die bestaat uit het getal 81 (AEP), direct gevolgd door het klantnummer van de werknemer voor wie de inleg bestemd is. Tussen de code 81 en het klantnummer mag geen spatie, punt, komma of koppelteken staan. Het klantnummer is bij uw werknemer bekend. Hij kan het vinden in MijnABP of op zijn UPO.
  • Vergeet niet om dit goed in uw eigen salarisadministratie te verwerken.

Ouderdomspensioen verhogen met nabestaandenpensioen

Als uw werknemer ervoor kiest zijn ouderdomspensioen te verhogen met nabestaandenpensioen, dan heeft de partner geen recht meer op het nabestaandenpensioen dat is omgezet naar ouderdomspensioen.

  • Ouderdomspensioen verhogen met nabestaandenpensioen kan alleen als de partner dit goedkeurt. Dit kan schriftelijk of via MijnABP. Op de pagina 'Meer pensioen voor u of uw partner' leest uw werknemer hoe de aanvraag werkt.
  • Uw werknemer en zijn partner kiezen samen voor deze optie op het moment van de pensioenaanvraag. Als werkgever hoeft u verder niets te doen.
  • Dit is een eenmalige keuze. Het besluit kan later niet worden gewijzigd of herroepen.

Nettopensioenregeling

Uw werknemer bouwt over het pensioengevend inkomen boven € 112.189 (aftoppingsgrens) geen pensioen op. Met de nettopensioenregeling van ABP bouwt hij extra pensioen op over het bedrag boven de aftoppingsgrens. De premie betaalt hij uit zijn nettosalaris. U ontvangt van uw werknemer een kopie deelnamebewijs. Hierop staan de gegevens die u nodig heeft voor het inhouden en afdragen van de premie. In de toelichting voor werkgevers leest u hoe het werkt.

Pensioenopbouw aanvullen

Heeft uw (ex-)werknemer geen (volledige) pensioenopbouw meer? Dan kan aanvullen een optie zijn. Uw (ex-)werknemer betaalt de premie hiervoor zelf, of machtigt u als werkgever om de premie te betalen. De aanvraag regelt uw werknemer zelf via de rekentool. Heeft u met uw (ex-)werknemer afgesproken dat u de aanvulling tijdens de WW- en/of ontslaguitkering voor uw rekening neemt? Dan regelt u als werkgever de aanvraag, ook via de rekentool.
Hulp nodig?