Bedragen storten in het ABP ExtraPensioen

Wilt uw werknemer sparen voor extra pensioen binnen de fiscale ruimte? Dan kunt u, als werkgever, hiervoor geld storten op de rekening van ABP. 

  • U kunt het bedrag overmaken naar de ABN AMRO in Heerlen, rekeningnummer NL57ABNA0593495004, t.n.v. Stichting Pensioenfonds ABP. 
  • Vermeld bij de omschrijving een code, die bestaat uit het getal 81 (AEP), direct gevolgd door het klantnummer van de werknemer voor wie de inleg bestemd is. Tussen de code 81 en het klantnummer mag geen spatie, punt, komma of koppelteken staan.
    Het klantnummer is bij uw werknemer bekend. Hij kan het vinden in MijnABP of op zijn UPO.
Hulp nodig?