Overlijden doorgeven

  • Als uw werknemer overlijdt, moet zijn dienstverband beëindigd worden. Geef het overlijden daarom meteen aan ons door.
  • Het einde van het dienstverband is een dag na het overlijden.
De deelname aan de pensioenregeling eindigt de dag na het overlijden. Vaak wordt het dienstverband een dag te vroeg beëindigd. Dit kan grote gevolgen hebben voor de nabestaanden, omdat ABP voor het nabestaandenpensioen fictief doortelt tot de AOW-leeftijd. Als iemand geen actief dienstverband heeft, komt de pensioenopbouw tussen de datum van overlijden en de AOW-leeftijd te vervallen. Daarom is het belangrijk u dat dit correct doorgeeft.

Voorbeeld

Als de werknemer overlijdt op 23 maart, dan loopt het dienstverband door tot en met 23 maart. De datum van einde dienstverband is dan 24 maart. Afhankelijk van welk salarispakket u gebruikt, kunt u dit op de volgende manieren doorgeven:
  • Salarispakket met een 'tot en met-datum': het dienstverband aanleveren tot en met 23 maart.
  • Salarispakket met een 'tot-datum': het dienstverband aanleveren tot 24 maart.
  • Gegevens van de laatste maand 
  • Datum einde dienstverband (de dag na overlijden)
Hulp nodig?