Voorwaardelijk pensioen geëindigd

Op 1 januari 2023 is de regeling voorwaardelijk pensioen geëindigd.

Voorwaardelijk pensioen is een tegemoetkoming voor het vervallen van de prepensioenregeling FPU. We noemden dit ‘voorwaardelijk’, omdat het tot het einde van de regeling nog niet definitief was. Het kon dus vervallen. Voldeed uw werknemer aan de voorwaarden, dan hebben we het voorwaardelijk pensioen eind 2022 toegevoegd aan het opgebouwde pensioen. Uw werknemer kan het nu niet meer verliezen.

Veelgestelde vragen

Heeft uw werknemer nog vragen hierover? Bekijk de veelgestelde vragen voor deelnemers.