Uw werknemer krijgt ontslag

Als u uw werknemer ontslaat, heeft dat gevolgen voor de pensioenopbouw.

  • Krijgt uw werknemer bij zijn ontslag een ontslaguitkering? Dan loopt de pensioenopbouw voor 50% door. 
  • De verdeling van de pensioenpremie is afhankelijk van de uitkering die uw werknemer krijgt bij zijn ontslag.
  • Bij functioneel leeftijdsontslag gelden aparte afspraken.

De pensioenopbouw loopt dan voor 50% door. U en uw werknemer betalen samen de helft van de pensioenpremie. De verhouding tussen wat u betaalde en wat uw werkgever betaalde, verandert niet.

Voor het vaststellen van de pensioenopbouw is het pensioengevend inkomen van belang.

De hoogte van het pensioengevend inkomen berekenen we met het salaris waarover de ontslaguitkering van uw werknemer is berekend. Dit pensioengevend inkomen veranderen we ieder jaar op 1 januari met de gewogen gemiddelde salarisverhogingen voor de sectoren die onder onze pensioenregeling vallen.

Jaar Percentage
2020
3,25%
2019
1,88%
2018
0,98%
2017
3,04%
2016
1,61%

Krijgt uw werknemer bij zijn ontslag alleen een werkloosheidsuitkering? De opbouw loopt dan voor 50% door. U moet dan de volledige premie betalen, uw werknemer betaalt geen premie meer. 

UWV neemt de gegevensaanlevering voor de pensioenopbouw over. U blijft wel verplicht om pensioenpremie af te dragen voor uw ex-werknemer. Hiervoor ontvangt u periodiek een factuur van ABP.

Voor het vaststellen van de pensioenopbouw is het pensioengevend inkomen van belang.

De hoogte van het pensioengevend inkomen berekenen we met het salaris dat uw werknemer kreeg voordat hij ontslag kreeg. Dit pensioengevend inkomen veranderen we ieder jaar op 1 januari met de gewogen gemiddelde salarisverhogingen voor de sectoren die onder onze pensioenregeling vallen.

Jaar Percentage
2020
3,25%
2019
1,88%
2018
0,98%
2017
3,04%
2016
1,61%