Uw werknemer krijgt ontslag

Als u uw werknemer ontslaat, heeft dat gevolgen voor de pensioenopbouw.

  • Krijgt uw werknemer bij zijn ontslag een ontslaguitkering? Dan loopt de pensioenopbouw voor 50% door.¬†
  • De verdeling van de pensioenpremie is afhankelijk van de uitkering die uw werknemer krijgt bij zijn ontslag.
  • Bij functioneel leeftijdsontslag gelden aparte afspraken.
Krijgt uw werknemer bij zijn ontslag een ontslaguitkering? De pensioenopbouw loopt dan voor 50% door. U en uw werknemer betalen samen de helft van de pensioenpremie. De verhouding tussen wat u betaalde en wat uw werkgever betaalde, verandert niet.

Krijgt uw werknemer bij zijn ontslag alleen een werkloosheidsuitkering? De opbouw loopt dan voor 50% door. U moet dan de volledige premie betalen, uw werknemer betaalt geen premie meer.

UWV neemt de gegevensaanlevering voor de pensioenopbouw over. U blijft wel verplicht om pensioenpremie af te dragen voor uw ex-werknemer. Hiervoor ontvangt u periodiek een factuur van ABP.