Uw werknemer begeleiden

Weet uw werknemer welke keuzes hij kan maken rondom zijn pensioen? Ga ruim vóór de AOW-leeftijd met uw werknemer in gesprek over welke wensen hij heeft.

Uw werknemer kan verschillende keuzes maken:
 • op welke leeftijd hij stopt (voor, op of na de AOW-leeftijd)
 • of hij meteen volledig stopt of gedeeltelijk afbouwt
 • of hij het partnerpensioen uitruilt voor een hoger ouderdomspensioen of andersom
 • of hij eerst meer en later minder pensioen ontvangt of andersom
In de online pensioencursus Keuzes in pensioen leggen wij deze keuzes uitgebreid uit.

Ga naar ABP Pensioen Academie

Plan een gesprek in met uw werknemer als hij 55 jaar wordt. 

 • Bespreek tijdens dit gesprek welke wensen uw werknemer heeft rondom zijn pensioen.
 • Vindt uw werknemer het lastig om zijn wensen op een rijtje te zetten? Doorloop samen de keuzehulp ‘Doorwerken of met pensioen’ voor werknemers. Deze keuzehulp helpt uw werknemer zijn mogelijke wensen voor later meer tastbaar te maken. Uw werknemer ziet ook direct welke pensioenmogelijkheden hij heeft. 
 • Wijs uw werknemer op de Pensioenplanner in MijnABP. Hiermee kan hij uitrekenen hoeveel pensioen hij krijgt en ziet hij welke gevolgen eventuele keuzes hebben op zijn pensioen later. 
 • Heeft uw werknemer behoefte om meer inzicht te krijgen in inkomsten en uitgaven? Wijs hem dan op de online tool Helder Overzicht & Inzicht. Deze vindt hij ook op MijnABP.

Plan een gesprek met uw werknemer als hij 59 jaar wordt. Uw werknemer kan op zijn vroegst op zijn 60e met pensioen.

 • Bespreek de keuzes die uw werknemer wil maken. Hebben u en uw werknemer hier hulp bij nodig, neem dan contact op met uw relatiemanager.
 • Wilt uw werknemer meer dan 5 jaar vóór de AOW-leeftijd met pensioen? Wijs hem op de regels van de Belastingdienst. Dit kan namelijk alleen als uw werknemer voor hetzelfde percentage dat hij pensioen opneemt (minimaal) minder gaat werken.

Uw werknemer vraagt zelf zijn pensioen aan. Dit kan vanaf 9 maanden voordat hij met pensioen wil. Dit doet hij digitaal in MijnABP. Hij logt in met DigiD. Hierbij is het blangrijk om de juiste instellingen van DigiD te activeren. Hoe? Bekijk de pagina met DigD uitleg.

U helpt hem door toe te lichten hoe pensioen aanvragen werkt:

 • In de Pensioenplanner van MijnABP doorloopt hij stap voor stap alle keuzes en ziet vervolgens direct wat dit financieel betekent. 
 • Is alles naar wens ingevuld? Uw werknemer accepteert dan het pensioenvoorstel en verzendt de aanvraag. 
 • Uw werknemer ontvangt zo snel mogelijk van ons een toekenningsbrief. Hierin staat hoeveel uw werknemer netto per maand ontvangt en ziet hij de uitgangspunten voor de berekening. Deze brief is ook terug te vinden in MijnABP. 
 • Vanaf dat moment regelen wij het verder voor uw werknemer. Hij krijgt zijn eerste pensioenuitkering uiterlijk op de 24ste van de maand dat hij met pensioen gaat.
Hulp nodig?