Uw werknemer is korter dan 2 jaar ziek

Dit zijn de afspraken voor werknemers die korter dan 2 jaar ziek zijn:

  • De pensioenopbouw blijft gelijk aan de opbouw vóórdat uw werknemer ziek werd.
  • Uw zieke werknemer krijgt de eerste 2 jaar salaris doorbetaald. 
  • De hoogte van het salaris in deze periode staat in de cao of arbeidsovereenkomst.
  • U en uw werknemer betalen in deze periode de volledige pensioenpremie.
Kijk ook eens in het pensioenreglement.

Veelgestelde vragen

De pensioenopbouw van uw zieke werknemer blijft gelijk aan voordat hij ziek werd

U betaalt het salaris aan uw zieke werknemer door. In de meeste cao's staat dat een zieke werknemer 100% van zijn oude salaris blijft ontvangen.

U en uw werknemer betalen samen de volledige pensioenpremie. Uw zieke werknemer bouwt dus pensioen op zoals voordat hij ziek werd.

Plan van aanpak re-integratie

Na zes weken maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse. Deze is de basis van het re-integratietraject.

Samen met uw werknemer stelt u daarna een plan van aanpak op. Hierin staan afspraken over hoe hij weer zo snel mogelijk aan de slag kan. U bent beiden verplicht zich aan deze afspraken te houden.

Voordat het 1ste ziektejaar voorbij is, evalueert u (verplicht) met uw werknemer de stappen die u gezet heeft voor de re-integratie. Als het nodig is, stelt u het plan van aanpak bij. 

Is er een aanpassing van de werkomgeving nodig? Hiervoor kunt u subsidie aanvragen bij UWV.

De pensioenopbouw van uw zieke werknemer blijft gelijk aan voordat hij ziek werd

U betaalt het salaris aan uw zieke werknemer door. In de meeste cao's staat dat een zieke werknemer 70% van zijn oude salaris blijft ontvangen. 

U en uw werknemer betalen samen de volledige pensioenpremie. Uw zieke werknemer bouwt dus pensioen op zoals voordat hij ziek werd.

Plan van aanpak re-integratie

Samen met uw werknemer volgt u het plan van aanpak dat in overleg met de bedrijfsarts is opgesteld. Als uw werknemer aan het einde van het tweede jaar nog steeds niet zijn eigen werkzaamheden kan hervatten, wordt hij gekeurd door UWV. U beslist daarna over eventuele herplaatsing binnen uw bedrijf of mogelijk ontslag.
Als uw werknemer al gekeurd is door UWV, dan bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid of uw werknemer ook arbeidsgeschiktheidspensioen van ABP ontvangt.
Hulp nodig?