Uw werknemer is korter dan 2 jaar ziek

Dit zijn de afspraken voor werknemers die korter dan 2 jaar ziek zijn:

  • De pensioenopbouw blijft gelijk aan de opbouw vóórdat uw werknemer ziek werd.
  • Uw zieke werknemer krijgt de eerste 2 jaar salaris doorbetaald. 
  • De hoogte van het salaris in deze periode staat in de cao of arbeidsovereenkomst.
  • U en uw werknemer betalen in deze periode de volledige pensioenpremie.
Kijk ook eens in het pensioenreglement.