Veranderingen arbeidsongeschiktheidspensioen

In 2018 is de pensioenregeling rondom arbeidsongeschiktheid aangepast.

Voor 2018
Sinds 1-1-2018
  • Hoogte arbeidsongeschiktheidspensioen gebaseerd op pensioengevend vermogen.
  • Hoogte arbeidsongeschiktheidspensioen gebaseerd op dagloon UWV.
  • Bijverdiensten hebben invloed op hoogte pensioen.
  • Bijverdiensten hebben geen invloed op hoogte pensioen.
  • Als werkgever kunt u een claim indienen om het arbeidsongeschiktheidspensioen te ontvangen.
  • Als werkgever kunt u alleen nog het arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangen na akkoord van uw werknemer.
Hulp nodig?